AnasayfaKadınÇocuk

Kadın Konukevleri’nin Sayısı Son Beş Yılda İki Kat Arttı

Kadın Konukevleri’nin Sayısı Son Beş Yılda İki Kat Arttı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı şiddete karşı mücadelede kadın ve beraberlerindeki çocukların gerekli barınma ihtiyacını karşılayan Kadın Konukevleri’nin sayısı son beş yılda iki kat artarak 100’e yükseldi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin temel alanlardan biri sayılan koruyucu hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi için 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe sokulmuştu. Böylece yasal düzenlemelerle toplum içinde farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümünün sağlanması hedeflenmiş, şiddete karşı koruma politikasını genişletilecek tedbirler arttırılmıştı.

Bu doğrultuda kadına karşı şiddetle mücadelenin ilk adımı olan koruyucu hizmetin sağlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulduğu 2011’in haziran ayında 48 olan Kadın Konukevleri sayısı Ocak 2016 itibariyle 100’e çıkarıldı. Böylece 1014 kapasitesi bulunan Kadın Konukevleri’nin yurt genelindeki kapasitesi de 2636’ya yükseldi.

Kadın Konukevleri sayısı üzerine yapılan tartışmalar bu sorunun görünülürlüğünün artmasından ve de olgusal olarak kadına yönelik şiddet sorunun normalleşmesinden kaynaklanması şeklinde iki kutupta toplanılabilir. Ancak Kadın Konukevleri sayısının iki yönlü etkisinin sonucunda şiddete uğrayan kadınların korunmasının bir devlet politikası haline getirildiği iki kutup tarafından da ifade edilmektedir. Böylece Kadın Konukevleri’nin algısı şiddete uğrayan kadınların şiddete katlanmak zorunda olmadıklarının bir göstergesine dönüştüğü kabul edilmektedir.

Kadına karşı şiddet konusunda koruma hizmeti sunucularının sorumlulukları arasında kadınların ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek güce kavuşması için geliştirici destek olanaklarının sağlanması da yer almaktadır. Bu bağlamda, Kadın Konukevleri’nin şartlarının iyileştirilmesi adına çalışmalara devam edilmektedir.