AnasayfaKalkınma

Kapuscinski Kalkınma Konuşmaları Başlıyor!

Kapuscinski Kalkınma Konuşmaları Başlıyor!

Kapuscinski Kalkınma Konuşmaları: Daniel Kaufman: “Yönetişim, El Koyma ve Yolsuzluk: Değişen Dünya İçin Çözümler” etkinliği 1 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma Merkezi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığıyla 1 Mart Cuma günü Kadir Has Üniversitesi’nin Galata Salonu’nda Kapuscinski Kalkınma Dersi gerçekleşecek. New York menşeili Doğal Kaynaklar Yönetim Enstitüsü Başkanı ve eski Dünya Bankası yöneticisi Daniel Kaufmann tarafından verilecek derste kötü yönetişim ve yolsuzluğun kalkınmaya etkilerinden bahsedilecek. 

Daniel Kaufmann’ın önceki ölçümlerine dayanarak, Uluslararası Para Fonu (IMF)’in raporlarına göre her yıl küresel gayri safi milli hasılanın yüzde ikisinden yüksek olan 2 trilyon Amerikan Doları yolsuzluk ve rüşvetçilik sebebiyle kaybedilmekte. Bu çalışma IMF’nin yolsuzlukla “makro-kritik” seviyedeki mücadelesine ve yeni angajmanlarına katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler ve birimleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 16.sı olan kurumların güçlendirilmesi için  kötü yönetişim ve yolsuzluğa karşı daha kesin ve kapsamlı bir mücadele başlatmıştır. 

Panama Papers’ın açığa çıkarttığı multi-milyon-dolar skandalları (Latin Amerika’daki “Lava Jato” olayı ve Nijerya’daki uluslararası petrol şirketlerinin de içinde bulunduğu rüşvet olayları gibi) bizlere; birbirine bağlı, küresel yolsuzluk ve bunların topluma ve kalkınmaya nelere mal olabileceğini gösterdi. Yolsuzluk zaman içinde hep var oldu, fakat bugün formu ve manifestosu değişmiş halde, bu nedenle onunla savaşmakta yeni yöntemlere ihtiyacımız var. 

Yönetişim ve yolsuzlukta dünya trendlerine dair bulgular bizlere neyi gösteriyor? Kötü yönetişim ve yolsuzluğun maliyeti ne kadar yüksek, bugünün şartlarında manifestoları ne kadar büyük tehdit oluşturuyor? Yolsuzluk cidden pek çok anlamda “yasal”laşıyor mu? Ek koyma nedir, neden bu kadar maliyetli ve bu konuda ne yapılabilir? Bazı sektörler -doğal kaynaklar gibi- daha hassas olmaya devam ediyor ve özel ilgi mi istiyorlar? Gelecekte yolsuzlukla mücadele etmekte ne gibi yollar izlenebilir? 

Buradan kayıt yaptırabilirsiniz.