AnasayfaÇevresel KalkınmaKültürel Kalkınma

Karadeniz’in Sesi Gola Derneği

Karadeniz’in Sesi Gola Derneği

Gola Derneği: Karadeniz’e seslenen, paylaşımcı ve çoğulcu toplumu destekleyen ve kültürel, sanatsal çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü.

Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği, Türkiye’den Karadeniz’e açılan ekolojist çizgide kültürel ve sosyal çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü olarak kuruldu.

Çok kültürlü bir örgüt olan Gola’nın amacı; şeffaflık ve herkese açıklık ilkeleri çerçevesinde, yerel sorunlara evrensel kavramlar ile yaklaşmak ve çözmeye çalışmak, her türlü şiddete karşı durmak ve barışçıl süreçleri desteklemek, farkındalık yaratarak bunu yerele demokratik ve katılımcı bir üslupla indirgemek, kültürel birikimleri gelecek nesillere aktarmak.

Evrensel ve kültürel mirasları gözeten, insan yaşamına ve yerel kültürlere önem veren Gola çalışmaları ayrıca; el sanatları, dil, mimari ve müzik içeriyor. Bu kapsamda, “Pazartesi Toplantıları” gibi atölyelerin yanı sıra Gola her yıl;  ulusal ve uluslararası basının takip ettiği Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali’ni düzenliyor ve yerel ekonominin canlanması ve yöresel üretimin artmasına destek oluyor.