AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaGıda

Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da su kıtlığı için eylem planı

Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da su kıtlığı için eylem planı

Tarım için sürdürülebilir su kullanımı, gıda ve beslenme sisteminin dönüştürülmesini gerektiriyor.

Gıda ve Tarım Örgütü Genel Müdürü Jose Graziano da Silva, su ve gıda güvenliğinin insan sağlığı ve tarım için temel ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerindeki su kıtlığı ciddi boyutlara ulaşırken bu durum karşısında acil bir şekilde önlem alınması gerekiyor.

Geçtiğimiz 40 yıl içinde bu bölgelerdeki erişilebilir temiz su kaynaklarında üçte iki oranında düşüş meydana geldi ve yetkililer, dünya çapında ortalama kişi başı kullanılabilir su kaynaklarının 10 kat daha az olduğunu, tarım sistemlerinin önemli bir revizyona ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan bir araştırma, daha yüksek sıcaklıkların yaşandığı mevsimlerde 18 gün kısalma olabileceğini ve bu yüzyılın sonuna doğru tarımsal verimliliğin de % 27 ile % 55 oranında azalabileceğini gösterdi.

Nil Deltasında yükselen deniz seviyesinin neden olduğu tuzlanma sebebiyle Mısır’daki en verimli tarım topraklar olan Nil Delta’sının önemli bir kısmı kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya. Graziano da Silva, Gıda ve Tarım Örgütü’nün Mısır’la işbirliği içinde gerçekleştirdiği “1.5 Milyon Feddan İnisiyatifi” toplantısına da katıldı. Feddan İnisiyatifi hükümetin tarım alanında kullanmak için toplam 2 milyon hektarlık çöl alanını geri alma planından oluşuyor.

Graziano da Silva toplantıda Mısır’daki yetkililere verdiği güçlü desteği dile getirirken, su kıtlığını ele almak ve iklim değişikliği konusunda rahatlık sağlanması için verimli tarımın teşvik edilmesi amacıyla programlar düzenleyeceğini taahhüt etti.

Tribal villagers collectes drinking waterat a water fall near Sanabada village in Bonei forest devision of Sundargarh district near about 500 km away from the eastern Indian city Bhubaneswar, India, Wednesday, May 25, 2011. These area villagers depends on water falls for water in every day, but in summer they are facing continiously water sacricty due to water falls dried out due heat wave. (AP Photo/Biswaranjan Rout)

Kurak bölgelerde sürdürülebilirlik

Gıda ve Tarım Örgütü’nün bölgedeki çalışmaları, Yemen’de ve Fas’taki merkezi olmayan yeraltı suyu yönetim düzenleri, Mısır’da güneş enerjisinin başlatılması, Ürdün’de su toplama ve suyun muhasebeleştirilmesi ve Lübnan ve Tunus’taki kuraklık hazırlıklarının güçlendirilmesi gibi yeni gelişmelere yol açtı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal tarım politikasının oluşturulması, su tasarrufu ve iklim değişikliği üzerine çoklu stratejiler uygulanması ve çiftliklere su sayaçları yerleştirmeyi içeren pilot teknoloji deneylerini amaçlıyor.

Mısır’ın yaklaşımını desteklemek için Gıda ve Tarım Örgütü, ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı desteklemek için tarım değer zincirinde kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmayı amaçlayan et üretim, bahçe işleri, buğday ve şeker üretimi gibi dört alana odaklanarak tarım alanında yatırım forumu düzenleyeceğini belirtti.

Graziano da Silva, Arap Devletleri Ligi’nin yanı sıra bağış ile desteklenerek başlatılan girişimin ivme kazandığını söyledi. Silva, bunu destekleyen acil eylemlerde, gıda kaybını ve atığını azaltmanın, küçük ev sahipleri ile çiftçilerinin esnekliğini artıracak önlemler almanın, bir takım sosyal koruma müdahaleleri, yatırımlar ve teknoloji transferi uygulamalarının da gerekli olduğunu belirtti.

Kaynak