AnasayfaEğitim

Log On Back To Life (Hayata Bağlan) Projesi’nin 5.Toplantısı İzmir’de Gerçekleşti!

Log On Back To Life (Hayata Bağlan) Projesi’nin 5.Toplantısı İzmir’de Gerçekleşti!

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları “Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar” kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı hibe desteği ile İstanbul Valiliği tarafından yürütülmekte olan  “Log On Back To Life” isimli projenin 5. toplantısı ;  18-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında İzmir Yaşar Üniversitesi, Dipnot Derneği, Developmental Centre Of Thessaly, Inspectorarul Scolar Judetean Lası, Universita Dedli Studi di Milano ve İstanbul Valiliği’nden proje sorumlularının katılımı ile İzmir’de gerçekleşti. 

Toplantıda proje kapsamında basılan el kitapçığının ilk versiyonu değerlendirilirken proje sorumluları kendi ülkelerinde gerçekleşen proje etkinlikleri hakkındaki izlenimlerini paylaştı. Trikala’da gerçekleşen eğitmenlerin de bulunduğu toplantı, katılımcıların geri bildirimleri esas alınarak değerlendirildi. Toplantıda geliştirilen ve Developmental Centre Of Thessaly tarafından sunulan radyo reklmlarının proje ortaklarının kendi ülkelerinde yayınlanması ve hazırlanan kampanya kutularının okullara dağıtımı planlandı.

LOG ON BACK TO LIFE (HAYATA BAĞLAN) PROJESİ

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları “Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar” kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’ndan alınan hibe desteği ile İstanbul Valiliği tarafından yürütülmekte olan projede;  İzmir Yaşar Üniversitesi, Dipnot Derneği, Developmental Centre Of Thessaly, Inspectorarul Scolar Judetean Lası, Universita Dedli Studi di Milano ve İstanbul Valiliği kurumları yer almaktadır.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI NEDİR?

İnternet bağımlılığı, son yıllarda Avrupa’da ortaöğretim öğrencilerinin karşılaştığı temel problemlerden biri haline gelmiştir.

Bu durum öğrenciler üzerinde bazı kısa ve uzun vadeli etkilere sahiptir;

  • Okulda düşük performans ve erken okul terki,
  • Anksiyete, depresyon, yalancılık ve sahtekarlığa başvurma, bilgisayar başında öforik duygular, zaman kavramını yitirme, insanlardan soyutlanma, savunmasız hissetme gibi duygusal belirtiler,
  • Sırt ağrısı, baş ağrısı, kilo alımı veya kaybı, uykuda rahatsızlıklar, karpal tünel sendromu, bulanık veya gergin görme gibi fiziksel semptomlar gözlemlenmiştir.

PROJEDE NE AMAÇLANIYOR?

Log On Back To Life, internet bağımlılığı sorununun çözümündeki birtakım boşlukları kapatmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında internet bağımlılığı nedenleri üzerine yapılacak sosyal araştırma ile diğer boşluklar da tespiti sağlanacaktır. Log On Back To Life projesinin, bağımlılığa neden olan etkenleri teşhis ederek bilimsel araştırmalara katkı sağlaması ve kalkınma politikaları gelişimine yardımcı olması beklenmektedir.

Projenin temel önceliği internet bağımlılığı sorunun ele alınmasında eğitmenleri desteklemektir.  Sosyal araştırmalar, kayıt, işleme ve raporlar ile oluşturulacak kalkınma politikaları ve müdahaleleri; ergenleri, öğretmenleri, ebeveynleri, yerel ve bölgesel otoriteleri ve tüm ortak olan ülkelerin eğitim politika organlarını ilgilendiren bir projedir. Projenin amaçları arasında, öğrencilerin ilgilerini çekecek bir kariyer rehberliği oluşturarak, teknolojinin faydalarının öğrenciler tarafından akılcı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve BİT araçlarının öğretimdeki entegrasyonuna vurgu yapmak vardır. Sonuç olarak, Log On Back To Life, bağımlılığın ön teşhisi ve erken müdahale ile internetin bağımlılığa yol açan uzun vadeli semptomların tedavisini destekleyecektir.

Lise öğrencileri arasında problemli internet kullanım düzeyine dair araştırma raporu, lise öğretmenlerine yönelik eğitim içeriği, hem öğrenci hem velilere yönelik farkındalık materyalleri, öğrenci-veli ve öğretmenlere yönelik öğrenme ve farkındalık platformu,  problemli internet kullanımının teşhisi ve önlenmesi amacıyla katılımcı metodoloji ve el kitabı olmak üzere tüm proje fikri çıktılarına bu bağlantılardan ulaşabilirsiniz.