AnasayfaKalkınmaEkonomik Kalkınma

OECD, yüksek yaşam kalitesine sahip olan ülkeleri açıkladı

OECD, yüksek yaşam kalitesine sahip olan ülkeleri açıkladı

Hayatı iyi yapan şey nedir ?

Sağlık, eğitim, para ya da başka bir şey..

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bu soruyu 41 ülke çapında bir dizi göstergeye bakarak yanıtlamaya çalıştı. ABD, maddi koşullarda lider konumda olmasına rağmen, yaşam kalitesi göstergeleri özellikle iş-yaşam dengesi ve cinayet oranlarında başarısız olduğunu gösteriyor.

Aslında OECD’nin grafiklerine göre, hem maddi koşullar hem de yüksek yaşam kalitesi oranlarına sahip olan sadece bir avuç ülke var. ABD’nin yanı sıra, maddi koşullarda güçlü olan diğer ülkeler; Kanada, Lüksemburg ve Avustralya. Ancak bu ülkeler de Finlandiya ve İzlanda gibi ülkelerin yüksek hayat standartlarına yetişemiyorlar. Her iki alanda da güçlü sıralamalar elde eden ülkeler ise İsviçre, İsveç ve özellikle Norveç.

Norveç, hem maddi koşullar hem de yaşam kalitesi açısından OECD göstergelerinin hemen hemen hepsinde bir yıldız. Ayrıca Norveç, iş-yaşam dengesinde de yüksek sıralarda yer alıyor. Norveç’te çalışanların sadece %3’ü düzenli olarak uzun saatlerde çalışıyorken OECD’nin ortalamasında bu oran %13. Hatta bu yılın başlarında Birleşmiş Milletler (BM), Norveç’in dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu bildiren bir rapor yayımlamıştı. Norveç’in tek zayıf alanı ise OECD ortalamasının altında olan kişi başı milli gelir oranı.

Değişen Zenginlik Değerleri

Haber Anketi

Norveç’in birçok listede başarılı sıralamalarda yer alması, bu toplumun ne kadar adil olduğu ile ilgili bir gösterge olabilir. Önceki araştırmalar, eşitsizliğin bir ülke içindeki refah seviyelerinde zarar verici bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. OECD araştırmacıları, bir ülkenin refahı ve eşitsizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdı. Sadece İsveç, OECD tarafından Norveç’ten daha adil bir toplum olarak değerlendirildi. Finlandiya ise eşitlik açısından Norveç’le eş konumda. Bu üç İskandinav ülkesinin yaşam kalitesi göstergelerine bakıldığında, toplumdaki eşitsizlik ve genel refah düzeyleri arasında bir bağlantı olduğu görülüyor. Bu durum, yüksek eşitsizlik seviyesine sahip olan ABD ve İsrail gibi ülkeler tarafından da rakamlarla destekleniyor.

ABD, birçok yaşam kalitesi göstergesinde zayıf bir performans sergiliyor, dünyanın en zengin ülkesi olmasına rağmen en fazla eşitsizlik oranına sahip olan toplum. ABD’deki kazançlar 2005’ten bu yana sürekli olarak yükselmiş olsa da iş güvensizliği ve hane halkı borçları artmış durumda. Aslında OECD, son on yılda çok az ülkenin maddi durum göstergelerinde iyiye gittiğini gösteriyor. Bunlar Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya ve bir kaç Doğu Avrupa ülkesinden oluşuyor. Avrupa Komisyonu’na göre Avrupa’nın en hızlı büyüyen 10 ekonomisinin yarısı kıtanın doğusunda yer alıyor.

Yükselen Doğu

Haber Anketi 3

Doğu Avrupa’nın hızla büyüyen ekonomileri, teknoloji başlangıçları için revaçta. Ayrıca 2005’ten beri yaşam kalitesindeki gelişmeler söz konusu olduğunda OECD’nin yıldız ülkeleri konumundalar. Yaşam kalitesi göstergelerinin %90’ını iyileştirmeyi başaran Slovakya, 2005’ten beri gerçek kazançlar, konut satın alınabilirliği ve yaşam beklentisi gibi bir çok yeniliğe öncülük ediyor. Benzer şekilde Avrupa’nın en girişimci ülkesi olan Estonya’da yaşam kalitesi göstergelerinin %90’ının geliştiği görülüyor.

Kaynak