AnasayfaKalkınmaSürdürülebilir Kalkınma

Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Konferansı, 13 Nisan’da İzmir’de

Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Konferansı, 13 Nisan’da İzmir’de

Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Konferansı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında düzenleniyor.

Sürdürülebilir turizmin kalkınmada önemli bir araç olduğundan yola çıkarak düzenlenen konferansta Sürdürülebilir Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Sürdürülebilir Turizm ve Yenilikçilik: Türkiye’den örnekler, Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi, Turizmi Dönüştürmek, Sürdürülebilir Turizmde İyi Uygulama Örnekleri: Gelecek Turizmde gibi konular yer alıyor.

Sivil toplum kuruluşları, özel sektör, seyahat acenteleri, akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, üniversite öğrencilerinin katılımı beklenen konferans ile ulusal platformda sürdürülebilir turizm alanında hem karar vericilerin, hem de uygulayıcıların farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2017 yılı Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı olarak ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca uluslararası alanda yapılan faaliyetlerle hem kamuda hem özel sektörde karar vericilerin, hem de halkın sürdürülebilir turizmin kalkınmaya katkıları hakkında farkındalığının artırılması amaçlandı.

Sürdürülebilir turizm, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında da önemli bir amaca hizmet ediyor. 2030 yılına kadar dünya genelinde yoksulluğu ve eşitsizlikleri azaltacak çabalara destek sağlayabilecek şekilde turizm politikalarında, özel sektör uygulamalarında ve tüketici davranışlarında değişiklerin desteklenmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir turizm kalkınmayı beş ana alanda destekliyor:

(1) Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma

(2) Toplumsal kapsayıcılığın sağlanması, istihdamın arttırılması ve yoksulluğun azaltılması

(3) Kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele

(4) Kültürel değerlerin, çok kültürlülüğün ve kültürel mirasın korunması

(5) Karşılıklı anlayış, barış ve güvenlik.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak