AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaKalkınma Gündemi

“Sürdürülebilir Kalkınma” Nedir?

“Sürdürülebilir Kalkınma” Nedir?

Tüm dünya “Sürdürülebilir Kalkınma” için ayakta, peki nedir bu Sürdürülebilir Kalkınma?

Kalkınmaya değinen her yerde sürdürülebilirlik kavramı ile karşılaşmaktayız. Son dönemde büyük dikkat çeken ve üzerinde dünya çapında çalışmalar ve etkinlikler yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) ise artık aşinayız. Peki sürdürülebilirlik ve kalkınma nasıl bir araya geldi ve tam olarak ne ifade ediyorlar? Bu bağlamda, “Sürdürülebilir Kalkınma”nın tarihsel gelişimine ve kavramına hâkim olmak için sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterli…

 • 1972: Sürdürülebilir Kalkınma; 1.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Çevre Programı (United Nations Environment Programme – UNEP) (Stockholm Konferansı) sonucu olarak ilk kez ortaya çıkmıştır.
 • 1980: Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation Strategy) Sürdürülebilir Kalkınma kavramını ilk kez kullanmış ve 4 sorun tespit etti; yoksulluk, nüfus fazlalığı, sosyal eşitsizlik ve uluslararası ticaret koşulları.
 • 1987: İlk defa Brundtland Raporu’nda Norveç Başbakanı tarafından, “Günümüz ihtiyaçlarına, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarına cevap vermelerini etkilemeyecek şekilde cevap veren bir kalkınma” olarak tanımlandı.
 • 1988: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climet Change – IPCC) kuruldu.
 • 1992: Rio de Janeiro’da (Brezilya) Dünya Zirvesi – BM doğal çevre ve kalkınma hakkında konferansı gerçekleştirildi. “Action 21” uygulama planı 173 hükümet başkanı tarafından kabul edildi.
 • 1994: Kahire’de (Mısır) Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı gerçekleştirildi. 2015’e kadar küresel aile planlaması ve kadınların bağımsızlığı amaçları belirlendi.
 • 1995: Kopenhag’da (Danimarka) sosyal kalkınma üzerine Dünya Zirvesi yapıldı. 128 hükümet başkanı, düzeltilmek ve geliştirilmek üzere 3 sacayağında anlaştı: yoksulluk, işsizlik ve toplumsal dışlanma.
 • 1996: Kent Zirvesi İstanbul’da (Türkiye) gerçekleştirildi. Konut, çevre ve kentleşme konuları görüşüldü.
 • 1997: Marakeş’te (Fas) 1. Su Dünya Forum’u düzenlendi.
 • 2000: New York, BM Zirvesi. Kalkınmanın 8 hedefi belirlendi: açlık ve yoksulluk, ilkokul eğitimi, cinsiyet eşitliği, bebek ölümü, anne sağlığı, hastalıklar, sürdürülebilir doğal çevre ve küresel işbirliği.
 • 2002: Johannesburg, Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi. Burada, sivil toplumun önemine dikkat çekildi.
 • 2005: Kyoto Protokolü yürürlüğe girdi. Sera gazı salınımına karşı tedbir alınmasıyla ilgili anlaşma yapıldı.
 • 2010: Nagoya (Japonya), biyolojik farklılık üzerine 10. Taraflar Konferansı – COP10. Somut sonuçların elde edilmeye başlandığı tarih.
 • 2012: Rio Zirvesi +20, BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Sustainable Development). 2 önemli konu öne çıktı: sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil ekonomi ve kurumlar.
 • 2013: Dünya Ekonomik ve Sosyal Araştırma Raporu, Sürdürülebilir Kalkınma Zorlukları yayınlandı.
 • 2014: Tokyo (Japonya), Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Bilim Sempozyumu düzenlendi.
 • 2015: Paris (Fransa), Sürdürülebilir Kalkınma Forumu – COP21 gerçekleştirildi (Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz). Hedef sayısı 17 olarak tespit edildi: 1-Yoksulluğa son, 2-Açlığa son, 3-Sağlıklı bireyler, 4-Nitelikli eğitim, 5-Toplumsal cinsiyet eşitliği, 6-Temiz su-hijyen-ve halk sağlığı, 7-Erişilebilir ve temiz enerji, 8-İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9-Sanayi-inovasyon-altyapı, 10-Eşitsizliklerin azaltılması, 11-Sürdürülebilir şehir ve yaşam, 12-Sorumlu tüketim ve üretim, 13-İklim eylemi, 14-Sudaki yaşam, 15-Karasal yaşam, 16-Barış ve adalet, 17-Hedefler için ortaklıklar.

Sonuç itibariyle, Sürdürülebilir Kalkınma:

 • 40 yıldır hayatımızdadır.
 • Dünya üzerinde yaşayan herkesi kapsamaktadır.
 • Gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmak genel amacını ifade etmektedir.