Tag: GSYİH

İlerlemeyi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile ölçmek cinsiyet eşitsizliğine, çevresel yıkıma ve kemer sıkmaya neden oluyor. GSYİH, kadınların ekono [...]
Hava kirliliği, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların yanı sıra her geçen yıl dünyaya trilyonlara mal oluyor. Dünya Bankası’nın son verilerine [...]
2 / 2 POSTS