AnasayfaKadın

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet Rehberi yayımlandı!

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet Rehberi yayımlandı!

2018 yılında, siber alanda kişilerarası evrensel saygı ve güven ortamının oluşmasını sağlamak amacıyla “Siber Saygı Derneği” kuruldu. Dernek, o zamandan bu yana siber alanda şiddet, taciz ve olumsuzluklara maruz kalan kişilere psikolojik, hukuksal ve teknik destek sağlamak; siber alanda geliştirilecek hukuki düzenlemeler hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına görüş, öneri, raporlar sunmak ve lobi faaliyetleri yürütmek gibi çeşitli faaliyet alanlarında varlık gösteriyor. Bu doğrultuda yürüttükleri, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet” çalışması ve temel faaliyet alanlarının bir çıktısı olarak da bir rehber ortaya çıktı.

Bu rehberin içeriği ise bir yüksek lisans tezinin kavram araştırmasına dayanıyor. Danışmanlığını Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu’nun ve Prof. Dr. Şükrü Uğuz’un yaptığı tezin ilgili bölümlerine son dönemde yapılan araştırmalar da eklenerek, örgütlerinin kullanabileceği bir kaynak olarak hazırlandı. Kaynak, birçok başlık altında siber zorbalığı gözler önüne seriyor.

İşte bu başlıklardan bazıları;

  • Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddetin Siber Zorbalıktan Farkı Nedir?
  • İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Yaygınlığı
  • Teknoloji Sektöründeki Cinsiyet Eşitsizlikleri
  • Siber Takip, Siber Taciz, Siber Sömürü, Diğer Türler ve Tanımlar
  • Dünya’da ve Türkiye’de Görülme Sıklığı ve İlgili Araştırmalar
  • Kadınlar Üzerindeki Etkileri
  • Kendimizi Korumak İçin Neler Yapabiliriz?
  • Siber Şiddete Maruz Kalındığında Neler Yapılabilir?
  • Siber Şiddetin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Dernek, hazırlanan rehberin ilgili sivil toplum örgütleriyle paylaşılmasını ve gündemlerine çevrimiçi güvenlik konusunun girmesini hedefliyor. Rehber, siber şiddetin kaynağının cinsiyet eşitsizliğinden geldiğini gözler önüne sererken ortadan kaldırılabilmesi için çok taraflı bir yaklaşımın gerekliliğini de savunuyor. Hızla değişen dijital dünyada, kadınların maruz kaldığı siber şiddet örnekleri çoğalıyor. Bu durum, birçok ülkenin gündeminde ‘acil eylem planı’ olarak yer alıyor. Türkiye’de ise konu ile ilgili çalışmalar yeni yeni başlıyor. Örnek olarak; Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu’nun (AKL-TK) yürüttüğü #KadınınİnternetiKadınınHakkı çalışması, kadın örgütlerinin gündemine siber şiddetin girmesi açısından oldukça önemli bir adım olarak yer alıyor.

Kadınların her alanda olduğu gibi çevrimiçi alanda da haklarını savunmaları adına hazırlanan bu rehbere ulaşmak için lütfen tıklayınız.