AnasayfaÇocukSağlık&Hijyen

Trafik Kirliliğinin Çocukları En Çok Etkilediği Yerler Haritalandırıldı!

Trafik Kirliliğinin Çocukları En Çok Etkilediği Yerler Haritalandırıldı!

Amerika’da trafik kirliliğinin çocukları en çok etkilediği yerler haritalandırıldı!

Araştırmalar, çocukluk çağındaki astım vakalarının neredeyse beşte birinin trafik kaynaklı hava kirliliği nedeniyle oluştuğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2016 verilerine göre, 6 milyondan fazla çocuk astım hastalığına sahiptir. Küresel olarak ise her gün yaklaşık olarak 1000 kişi astım nedeniyle ölüyor.

Ekonomik açıdan ise Amerika Birleşik Devletleri, her yıl astım nedeniyle 80 milyar dolardan fazla para kaybediyor. Bunun nedeni olarak; erken ölümler, tıbbi ödemeler, kaçırılan iş ve okul günleri gösteriliyor. Bu yük, astımı olan çocuklu aileler için daha yüksek. Ortalama olarak sağlık hizmetlerine normalden 1.700 dolar daha fazla harcama yapıyorlar.

Astımın ilerlemesine sebep olabilecek en önemli çevresel faktörlerden biri, trafik kaynaklı hava kirliliğidir. Geçtiğimiz ay yayımlanan bir araştırma, Amerika’daki çocukların trafik kirliliğinden en çok etkilendikleri bölgeleri haritalandırdı.

Trafik ve Astım

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre astım, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıktır. Astım, tersine çevrilen veya kısmen geri çevrilebilen hava akımının engellenmesinden dolayı hırıltı, öksürük ve nefes darlığı dönemleri olarak ortaya çıkar. Genel olarak astımı olan çocukların %60’ı kalıcı bir astım türüne sahiptir. Bu da uzun süreli ilaç tedavisi aldıkları ya da durumlarının ilaçla bile kontrol edilemediği anlamına gelmektedir.

Trafik kirliliği; azot oksitler, karbon monoksit, partikül maddeler, benzen ve kükürt gibi zararlı maddelerin bir karışımını içerir. Bu kirleticiler, birçok kardiyovasküler, solunum ve nörolojik hastalığa yol açarak birçok yönden sağlığa zarar vermektedir.

2013’te yapılan başka bir araştırmaya göre, trafiğin neden olduğu hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın çocuklarda ve yetişkinlerde astım gelişimi ile ilişkili olduğunu öne sürülmüştü. 2017’de çocuklara odaklanan ve daha yakın zamanda yayınlanmış çalışmaları içeren çok daha büyük bir araştırma, çocukluk çağı astımı gelişimi ve trafik nedenli hava kirliliği arasında tutarlı bağlantılar bulmuştu. Kâr amacı gütmeyen araştırma grubu Sağlık Etkileri Enstitüsü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı‘nın yaptığı çalışmalar da bu doğrultuda sonuçlandı.

Problemi Haritalandırmak

Yapılan tüm araştırmalara rağmen, trafik kaynaklı hava kirliliğine bağlı olan çocukluk çağı astımı yeterli şekilde belgelenmedi. Çok az sayıda çalışma, coğrafi ve mekânsal farklılıkları araştırıyor. Bunun üzerine bir araştırma ekibi, 48 Amerika Birleşik Devletleri eyaleti arasında trafik kirliliğine maruz kalma ile çocukluk astımı başlangıcı arasındaki bağlantıyı ölçmek ve bu verileri halka açık hale getirmek istediler.

Gerçekleştirilen analizlerde 70 milyon çocuk incelendi. Çevresel zemin izleme verileriyle birleştirilen uydu görüntüleri kullanılarak, trafik nedenli hava kirliliğinin güçlü bir işareti olan azot dioksit konsantrasyonlarını modelleyen Washington Üniversitesi’nden araştırmacılarıyla iş birliği yapıldı.

Daha sonra, çocukluk astım insidansını tahmin eden Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan araştırmalardan elde edilen veriler alındı. Bu veriler, hava kirliliği modellerinden elde edilen veriler aracılığıyla trafik nedenli hava kirliliğine maruz kalmadan hastalanan çocukluk astımı vakalarının sayısının tahmin edilmesinde kullanıldı.

2000 ve 2010 yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki trafik nedeniyle hava kirliliğine maruz kalan çocukların astım vakalarını ayrıntılandıran hatta türünün ilk örneği olan bir ısı haritası ve eyalet tablosu hazırlandı. Belirli eyaletlere ait veriler harita üzerinden kolayca incelenebiliyor.

2000 Yılı Astım Verileri

Halk Sağlığı için Bir Kazanç

Analiz, ABD’deki trafik kirliliğine dayandırılan çocukluk astımı vakalarının 2000-2010 yılları arasında ortalama olarak yüzde 33 oranında azaldığını tespit etti. 2000 yılında, “209.100” çocukluk çağı astım vakasının trafik kirliliğine bağlanabileceği ancak 2010 yılında bu rakamın 141.900’e düştüğü tahmin ediliyor. Bu halk sağlığı için büyük bir kazanç oluşturuyor.

Peki trafiğe bağlı astım vakalarındaki azalmaya ne sebep oldu? Daha fazla yakıt tasarruflu araçlar, azot oksit emisyonları üzerinde daha sıkı düzenlemeler ve durgunluk nedeniyle seyahat edilen toplam araçların sayısındaki düşüşler gibi çeşitli nedenler olabilir.

Yine de trafiğe bağlı hava kirliliğinden etkilenen astım vakaları tüm astım vakalarının %18’ini oluşturuyor. Ayrıca kentsel alanlarda yaşayan çocukların, kırsal alanlarda yaşayan çocuklara kıyasla azot dioksit maruziyetlerine atfedilen astım vakalarından iki kat daha fazla etkilendikleri tespit edildi. Bu veriler, çocukların hava kirliliğine maruz kalmalarını azaltmak için acil bir plana ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne seriyor.

KaynakD