AnasayfaDezavantajlı GruplarÇalışma Koşulları

Türkiye’de Çocuklar .Org: “Çalışan Kız Çocukları ve Eğitim”

Türkiye’de Çocuklar .Org: “Çalışan Kız Çocukları ve Eğitim”

TESEV ve Aydın Doğan Vakfı(ADV) işbirliğiyle “Türkiye’de Çocuklar” projesi özellikle kız çocukları ile ilgili çalışan karar alıcı, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin faydalanması amacıyla, Türkiye’deki çocuklarla ilgili demografik, sosyal ve ekonomik verileri bir araya getirerek kolay okunabilen harita grafik ve görsellerle ortaya koymayı hedefleyen bir platform olarak kuruldu.

Proje kapsamında  ADV ve TESEV işbirliğinde 28 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan bir de rapor bulunmakta. Çalışan kız çocukları üzerine düzenlenen panelde uzmanlar ile birlikte konuya ilişkin çözüm önerileri getirildi ve kısa bir rapor haline getirildi.

Raporda “Çalışan Kız Çocukları ve Eğitim başlığında birçok veri ve istatistik paylaşıldı. Çalışan kız çocuklarının 6-14 yaş arasında %75’i tarım, %16’sı hizmet ve %8’i sanayi sektöründe çalıştırılmakta. 15-17 yaş arasında ise sırasıyla %46, %33, %22 olarak hizmet ve sanayi sektöründeki oranla artış göstermekte.

Çalışan kız çocuklarının okula gitme oranlarını da yayınlanan raporda görmek mümkün. 6-14 yaş arasında %58’i ilköğretim, %28’i ise okula gitmemekte. 15-17 yaşta ise %62’si okula gidemiyor, %5 genel lise ve %23’ü ise mesleki teknik lise, açık öğretimde eğitim görebilmekte.

Kız çocuklarının neden çalıştırıldığına dair raporda yer alan veirler, büyük oranda gelire katkı, ikincil basamakta ise hane halkına gelirine katkı ve ücretsiz aile işçisi olarak sıralanıyor, küçük bir kısmı ise meslek öğrenmek ve ailesi istediği için çalışmakta.

Çok önemli bir verin de raporda yer aldığını söylemek mümkün. Kız çocuklarının çalıştırıldığı hanelerdeki hane halkı sorumlusunun eğitim durumu da her iki yaş grubunda da %80’e varan oranlarda ilkokul mezunu olarak karşımıza çıkmakta.

28 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen panelde bu veriler üzerinden çözüm önerileri geliştirmeye çalışan uzmanların çözüm önerilerine de raporda sırasıyla yer verilmiş.

Dilek Karagöz (UNICEF Türkiye), konuyla ilgili önemli noktalara değindiğini söylemek mümkün; “Korumak ile ilgili pansuman yerine temel nedenleri ortadan kaldırmalı”, “Ekonomik destek; ailelere ekonomik katkı sağlanarak asgari yaşam koşullarının oluşturulması desteklenmeli ve ebeveynler için istihdam olanakları arttırılmalı.

Eğitim Reformu Girişimi temsilcisi Işıl oral “Kız çocuklarının okullulaşması arttı ancak çalışma nedenli devamsızlık oranı hala çok yüksek” açıklamasında bulunarak “Devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı kız çocuklarının okula devamını sağlamalı” çözüm önerisi ile çözümün sürdürülebilir olması için bir öneri getirdi.

Hümanist Büro’dan Seda Akço ise “Temel gelir güvencesi konuşulmadan çocuk işçiliğinin önlenmesi konuşulamaz” açıklamasında bulundu.

Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.