AnasayfaÇocukİnsan Hakları

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamıştır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine, etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlayarak yaşama hakkı başta olmak üzere; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarını içermektedir. Çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerler ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme hakkıdır.

Çocuk hakları şu şekildedir:

  • Sağlık hizmetlerinden yararlanmak çocukların doğal hakkıdır.
  • Sağlıklı beslenmek ve barınmak çocukların doğal hakkıdır.
  • Sağlıklı bir ortamda yaşamak ve eğitim görmek çocukların doğal hakkıdır.
  • Şiddet, istismar, ihmal gibi her türlü tehlikelere karşı korunmak çocukların doğal hakkıdır.
  • Barış ve huzur içinde, savaşlardan uzak yaşamak çocukların doğal hakkıdır.
  • Sevgi ve ilgi görmek çocukların hakkıdır.
  • Özgürce oyun oynamak çocukların doğal hakkıdır.
  • Engelli çocukların sağlık, eğitim haklarına uygun uygulamalar gerçekleştirmek haktır.
  • Çocuklarının çalıştırılmaması haktır.
  • Çocuk haklarının ayrım yapılmadan uygulanması da haktır.

Çocuk hakları dünyada en çok çiğnenen haklardandır. Bu küresel bir sorun olarak insanlığın karşısında durmaktadır. Bu duruma bir çözüm bulmak 193 devletin ve bu devletleri oluşturan milletlerin temel amacı ve görevi olmalıdır.