AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaSürdürülebilir Turizm

2017, Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı

2017, Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı

2017 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası kalkınma için sürdürülebilir turizm yılı olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çevresel koruma sağlamak ve ekonomik olarak büyümeyi teşvik etmek amacıyla 7 Aralık 2015 tarihinde 2017 yılı, uluslararası kalkınma için sürdürülebilir turizm yılı olarak ilan edilmişti. İlk sürdürülebilir turizm kutlamaları 2002 yılından 15 yıl sonra BM, çevresel ve insani yaşamı sağlıklı bir şekilde geliştirmek için yıllık geliri yaklaşık 1,260 milyar dolar olan bu pazar sektörünü kullanmaya başladı.

Turisti-con-mappa-in-Cina

Sürdürülebilir turizm nedir?
Sürdürülebilir turizm kavramı, sürdürülebilir kalkınma tanımından yaklaşık bir yıl sonra 1988’de Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından doğal, sosyal, tarihi ve kültürel ortama zarar vermeden hem sosyal hem de ekonomik faaliyetlerin gelişmesini cesaretlendirici bir yol sunan seyahat anlayışı olarak ortaya çıktı. Sürdürülebilir turizm, çevreye zarar vermemesinin yanı sıra yoksul ülkelerin ekonomisini iyileştirme hedefini de kapsamaktadır.

Sürdürülebilir turizm, yüksek çevresel etkiye sahip ve yoksul ülkelerde ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi desteklemeyen kitle turizminin aksi olarak da tanımlanmaktadır.Uluslararası Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı, çevrenin korunmasının  toplumsal eşitlikle birlikte ele alınmasının yanı sıra ülkeleri, çevre sorunları konusunda bilinçlendirmek ve turizmi yoksul ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı haline getirmek amacıyla ilan edildi. 

Dünya Çevre Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı’nın kurulması “ekonomik ve sosyal açıdan refah ve barış ortamı sağlanması için muazzam bir potansiyel olduğunu ve de daha sorumlu ve kararlı bir turizm sektörü kurmak için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler’in Rio’da yapılan Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı sırasında küresel liderlerin “iyi planlanmış ve iyi yönetilen” turizmin iş yaratmaya ve ticareti teşvik etmeye katkıda bulunabileceğinin ifade edildiği görüşü de doğruluyor.

2030 Kalkınma Gündemi kapsamında 2017 Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı için beş ana alanda turizmin rolünü güçlendirilmesi hedefleniyor:

1.Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma

2.Toplumsal kapsayıcılığın sağlanması, istihdamın arttırılması ve yoksulluğun azaltılması

3.Kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele

4.Kültürel değerlerin, çok kültürlülüğün ve kültürel mirasın korunması

5.Karşılıklı anlayış, barış ve güvenlik.

BM’nin sürdürülebilir kalkınma çalışmalarını takip etmek için tıklayınız.

 

Kaynak