AnasayfaGenelAfetler

Afet Risk Azaltma ve Afet Ekonomisi

Afet Risk Azaltma ve Afet Ekonomisi

Rüya Kaya / Sağlam KOBİ Proje Yürütücüsü

Sağlam KOBİ Proje Yöneticisi Rüya Kaya, 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) katılımı sonrası kentlerin dayanıklılığı ve afet risk azaltma ile ilgili değerlendirmelerini idemahaber okuyucuları için kaleme aldı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlenecek Marmara Urban Forum (MARUF), bu sene 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. MARUF, “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla Türkiye’de şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetimini kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşları bir arada buluşturdu.

İlk yılında, 12 farklı tematik alan ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunmanın amaçlandığı etkinlikte; çevre ve iklim değişikliği, şehir teknolojileri ve inovasyon, ulaşım ve hareketlilik, kentsel altyapı, konut ve yapılı çevre, göç, kent ağları, yerel kalkınma, sosyal kapsayıcılık, dayanıklılık, kamusal mekan, yönetişim temaları 150’den fazla konuşmacı tarafından değerlendirildi. 

26 Eylül 2019’da İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında, MARUF boyunca kentlerin dayanıklılığı ile ilgili konuların tartışıldığı panellere ilgi oldukça fazlaydı.  14 milyondan fazla kişinin yaşadığı ve Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %40’ını oluşturan İstanbul’da, SwissRE’nin 2018 raporuna göre, büyük bir deprem 90 ila 120 milyar dolar arasında bir ekonomik kayba sebep olacak. Aynı rapora göre, Türkiye’de hükümet acil durum müdahalesi ve yeniden yapılandırma için 30 milyar dolara yakın harcama yapma durumunda kalabilir. 

2013 yılında Overseas Development Institute tarafından hazırlanan rapora göre, 1991-2010 yılları arasında 3.03 trilyon dolarlık kalkınma yardımı yapılmış. Bunun 106.7 milyar doları doğal afetler için ayrılmış. 106.7 milyarın, 69.9 milyar doları acil durum müdahalesi için ayrılırken, yeniden yapılanma ve güçlendirme için 23.1 milyar dolar, afet risk azaltma için sadece 13.6 milyar dolar harcanmış. 

Afet risk yönetiminin en önemli alanlarından olan, afetlere hazırlık sürecinde yapılan 1 dolarlık bir yatırım, afet sonrasında iyileşme sürecinde harcanacak 5 dolardan kazanç sağlıyor. Risk, tehlike ve hasar görebilirlik çarpımı olarak formülize ediliyor. Olası bir afet riskini azaltmak için, tehlike azaltılmalı ve hasar görebilirlik en aza indirilmelidir. İstanbul’da 2050’ye kadar olması beklenen 7.5 büyüklüğündeki depreme hazır olmak için mevcut riski artırılmamalı, riski azaltmak için de gerekli çalışmaların yapılması gereklidir.