AnasayfaAfetlerKentler ve Yerel Kalkınma

Afetler ve Acil Durumlarda Yardımcınız AYDES

AFAD örgütü, bütünleşik afet yönetimi takibi ve yönetimini sağlayan AYDES coğrafi bilgi sistemini oluşturuyor.

AFAD örgütü, ülke çapında herhangi bir afet veya acil durumla karşılaşılan durumlarda, söz konusu bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, kaynakların uygun yerlere yönlendirilmesini ve takibini sağlayan AYDES sistemini geliştirdi.

Bu sistemin en belirgin özellikleri; güvenli ve kesintisiz bir sistem altyapısının, Coğrafi Bilgi Sitemleri ve Ortak Harekât Resmi tabanının, ilgili kurum ve kuruluşlara entegre veri tabanının olması; afet yönetiminde görevli tüm paydaşlara ulaşılabilir, karar destek mekanizmalarına sahip olması; etkin kaynak yönetimi yapabilmesi, durumsal farkındalığı desteklemesi, erken uyarı ve tahmin yapabilmesi.

AYDES’in üç farklı sistemi bulunuyor: Olay Komuta Sistemi (OKS), İyileştirme Bilgi Sistemi (İBS) ve Mekânsal Bilgi Sistemi (MBS).

Afete, yerel ve ulusal düzeyde, yazılım tabanlı yönetim modeli ile müdahale imkânı sağlıyor.

OKS; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde belirlenmiş olan hizmet gruplarının planlama ve müdahale süreçlerinin bütünleşik sistem üzerinde yönetilebilmesini sağlıyor. Bu modül sayesinde, herhangi bir afet olduğu takdirde, TAMP kapsamında, tüm kaynaklar ve hizmet grupları izlenebiliyor, ihtiyaç ve talepler yönetilebiliyor.

Afet ve acil durum sonrasında hayatın en kısa sürede normale dönmesi için iyileştirme süreçlerini otomatize ediyor.

İBS; afetlerde ve acil durumlarda meydana gelen hasarların tespit edilmesini, acil yardım talepleri ve ödemelerinin takip edilmesini, etüt raporlama sürecinin sistematikleşmesini, kayıtların tek bir merkezde tutulmasını ve iyileştirme süreçlerinin elektronik ortama aktarılmasını kapsıyor.

MBS ise; tüm kurum ve kuruluşlardan afet yönetiminde kullanılabilecek mekânsal verileri toplamak suretiyle merkezi bir mekânsal veritabanı oluşturup, afetlerin yönetimi esnasında bu verileri işleyip analiz edebilecek sistemler geliştiriyor.