AnasayfaGenelTeknoloji ve Kalkınma

Afrika’nın kalkınması için 5 ders

Afrika’nın kalkınması için 5 ders

Afrika’nın yeniden yükselişi şu günlerde, sadece ekonomik büyümenin ötesinde bir anlam ifade ediyor. Kıtada, yönetişim, toplum ve teknoloji alanlarındaki dönüşümlerle bölgeyi ileriye götürmek için yeni bir politika ve program dalgası mevcut.

Bakanlar, profesörler, girişimciler, sivil toplum yetkilileri ve kalkınma çalışanları, Fildişi Sahili’ndeki Abidjan’da, “Afrika’nın Ortaya Çıkışı” konulu uluslararası bir konferansta bir araya geldi ve fikir alışverişinde bulundu. Dünya Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Afrika Kalkınma Bankası ve Fildişi Sahil Hükümeti işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, bölgedeki kalkınma planlarının uygulanması için başvurulacak fikirler ele alındı.

C8By0TTW0AY46E3

Devex, Afrika’nın dönüşümünü ve sanayileşmesini teşvik eden uygulama araçları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hali hazırda devam etmekte olan başarı öykülerini toplamak için için etkinliklere katıldı. Devex’in konferanstan çıkardığı 5 ders şöyle sıralandı:

1.Bölgesel entegrasyon kıta atılımı için önemli

Araştırma geliştirme organizasyonu ACORD International’ın yürütme direktörü Ousainou Ngum, bölgesel entegrasyon için, “Kalkış planlarınız ne olursa olsun, kıtada geniş gündeme oturmalı, alakalı olmalı ve vatandaşlar ve aktörler tarafından bir anlayışa sahip olmalıdır” dedi ve bölgedeki liderleri, planlarını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Afrika Birliği’nin 2063 Gündemi ‘ne entegre etmeye çağırdı.

Öte yandan uzmanlar, aynı zamanda, yüksek sınır ücretleri gibi bölgesel entegrasyonun ve işbirliğinin hızlanmasının önündeki fiziki engellerin asgari düzeye getirilmesinin gereğini de yinelediler. Afrika’nın kendi mega-ticaret anlaşması olan Continental Free Trade Area’ın yakın tarihte benimsenmesi, kıtanın sınırsız Afrika içi ticareti “malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı” yoluyla genişletme fırsatı oluşturuyor.

2.Veri eksikliği ve şeffaflık ile ilgili sorunlar dış yatırımların önünü kesiyor

Kıtadaki şeffaflık eksikliği dış yatırımları engellemeye devam ediyor. Uzmanlar, hesap verebilirliği artırmanın önemli bir unsurunun bağışçılar ve özel yatırımcıları bilgilendirmek için daha fazla ve daha doğru veri toplamak olduğunu söylüyor. Katılımcılar konferansta, Afrika liderlerine veri toplama ve şeffaf kayıt tutmanın önemini ciddiye almaları çağrısında bulundu.

Katılımcılar, şeffaflık liderlikle başlıyor “dedi. UNDP Singapur’un Kamu Hizmeti Mükemmellik Merkezi’nden Max Everest-Phillips, “Kamu sektöründe yarattığımız kültür meşruiyet oluşturmak ve kamu görevlileri arasında gerçek ve özünde bir motivasyon yaratmak açısından kritik önem taşıyor” dedi.

3.Hükümet, özel sektörün gelişmesine yardımcı olmalı

Uzun vadeli vizyon ve strateji ile iddialı liderlik, başarılı girişimcilerin belirleyici nitelikleri olabilir. Ancak girişimcilerin gelişebilmesi için, iyi bir hükümet desteğine ihtiyaç vardır.

Abidjan merkezli Girişimci Çözüm Ortakları grubunun CEO’su Eric Kacou, girişimcilerin gelişebilmeleri için bi de sermaye, pazar ve becerilere yerelde sahip olmaları gerektiğini anlattı. Öte yandan özel sektör için siyasi destek olmadan, girişimcilerin çoğunun küçük çaplı bir alanın ötesine geçemeyeceğini savundu. Kacou, “Devlet, ticaret sahiplerini şekillendiren ve genişleme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olan ortak bir vizyon oluşturmak için özel sektörle birlikte çalışmak zorundadır” dedi.

4.Yurtiçi kaynak seferberliği uzun vadeli büyümede hayati önem taşır

Uzmanlar, Afrika’nın kalkınmasında yerel çözümlerden, yerel kaynaklardan ve yerel yeteneklerden faydalanılmasının gereğini vurguluyor.

Ousainou Ngum, “Kadınların ve gençlerin katılımı da dahil olmak üzere, kalkınma planlarını desteklemeyi düşündüğümüz en önemli etkenlerden biri yerli kaynak mobilizasyonu” dedi.

Gelişmekte olan ülkeler, etkili vergi politikaları olmaksızın, vatandaşların ihtiyaçlarını yeterince karşılayamazlar ve uluslararası yardıma bağımlı hale gelirler. Ngum, konu ile ilgili görüşlerini “Kıtada, yerli kaynak mobilizasyonunun topluluklarımıza yerleştirilmesini sağlamak zorundayız ve bunu yapmak için yol, vergi alanını genişletmek ve vergi gelirinin şeffaf bir şekilde toplanmasını, adil bir şekilde dağıtılmasını ve toplum yararına kullanılmasını sağlamaktır” şeklinde ifade etti.

5.Liderler kalkınma planlarına teknolojiyi dahil etmelidir

Dijital dönüşüm, Afrika’nın kalkınma planlarının önemli bir bileşeni olmalı. Afrika liderleri bu dönemde, teknoloji ve bağlantının iş yaratma ve verimliliğin motorları olduğunu anlamaya başladı.

Telekomünikasyon şirketi olan MTN Fildişi Sahilleri’nin yürütme direktörü Freddy Tchala Mbina “Dijital bir ülkenin ekosisteminde kendi yeri olarak kurulmalı” dedi. Dijital ekonomi ile ilgili yeni konuşmaları, örneğin yerel yönetim politikalarında ve okullarda dijital okuryazarlığı önermişti.

Bölge ülkeleri dijital erişimdeki boşluğu kapatmak için, özellikle elektriksiz bölgelerde çalışmalı. Uzmanlar ülkeleri, şebekeden bağımsız bölgelerde dijital merkezler oluşturmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeye çağırıyor. Sayısal ağlar kırsal bölgelere doğru ilerledikçe sadece yapısal değişiklikler değil, katılımı vurgulayan sistemik dönüşümler yapmanın büyük faydası olacaktır.

kaynak.