AnasayfaSürdürülebilir Kalkınma

Bhutan Ulusal Mutluluk Endeksi (GNH) Açıklandı

Bhutan Ulusal Mutluluk Endeksi (GNH) Açıklandı

Bhutan Çalışmaları ve Ulusal Mutluluk Endeksi Araştırmaları Merkezi tarafından Bhutan Ulusal Mutluluk Endeksi açıklandı.

Bhutan Çalışmaları Merkezi tarafından geliştirilen endeks ile 2015 yılında ilk kez Bhutan’da yaşayan bireylerin mutluluk seviyeleri ölçülerek bireylerin refah seviyeleri belirlendi. 2010 yılındaki verileri ile hesaplandığında ise Ulusal Mutluluk Endeksi (GNH) 0.743 değerinden 2015 yılındaki 0.756 değerine artış gösterdi.

Endekste baz alınan seviyeler “Tamamen Mutlu”, “Oldukça Mutlu”, “Kısmen Mutlu” ve “Mutlu Değil” kategorilerinde sınıflandırılıyor. Bhutan’da gerçekleştirilen araştırmaya göre, ülkenin %91.2’si  tamamen, oldukça ya da kısmen mutlu görünürken,  %43.4’ü ise tamamen ve oldukça mutlu olduğu belirlendi.

2015_Bhutan_GNH_Endeksi

Araştırma Hakkında

Bhutan’da gerçekleştirilen 2015 GNH araştırması 148 soru ve 9 tanım kümesinden oluşuyor. Yapılan araştırmada kullanılan indikatörler arasında psikolojik refah, sağlık, zaman kullanım ve ekolojik değişkenlik gibi temalar yer aldı. Toplamda 20 ilçeden  8,871 Bhutanlı ile iletişime geçilerek anketler yapıldı.

Ulusal Mutluluk Endeksi araştırmasına göre, erkeklerin kadınlardan daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, kentlerde yaşayan bireyler kırsalda yaşayan bireylere oranla daha mutlu bir yaşam sürüyor. Eğitim ile mutluluk arasında doğru bir orantı olduğu da anket sonucunda elde edilen veriler arasında yer alıyor. Dolayısıyla, daha fazla eğitim alan bireyler daha mutlu bir hayat sürüyor.

GNH 2010’dan 2015‘e nasıl değişti?

2010-2015 yılları arasında GNH %1.8 artış gösterdi. Oldukça ve tamamen mutlu olanların oranı %40.9’dan %43.4’e arttı. GNH’in kentlerdeki büyüme oranı kırsala oranla daha fazla gelişti. GNH’deki artışların;  yaşam standartlarındaki gelişmeler, hizmet servisleri, iyi sağlık koşulları ve kültürel etkinliklere katılım gibi indikatörler ile yakından ilişkili olduğunu görüldü.

Bhutan Çalışmaları Merkezi ve GNH Araştırmaları Direktörü Dasho Karma Ura yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “2015 GNH Endeksi gelişimi sürdüren bir toplumun otoportresini bizlere göstermektedir. Aynı zamanda  Bhutanlılar için toplumlarının hangi yönde gelişmesini istediklerini dair doğru bir karar vermeleri açısından tutarlı bir düzenlemeye gitmelerine de olanak sağlıyor.”