AnasayfaGenelGöç ve Mülteciler

Dünyanın en mutlu ülkeleri hangileri?

Dünyanın en mutlu ülkeleri hangileri?

Bugün Dünya Mutluluk Günü…

Peki 2018 yılı verileriyle hazırlanan Dünya Mutluluk Endeksi Raporu’na göre dünyanın en mutlu 10 ülkesi hangisi?

2018 Dünya Mutluluk Endeksi Raporu (WHR), bütün ülkelerin mutluluk seviyelerinin kısa bir açıklamasını gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı uzmanları tarafından yapılan çalışma kapsamında incelenen 156 ülke arasından Türkiye 74. oldu.

Rapor; mutluluğun çeşitli bakış açıları, refah düzeyleri ve yaşam standartlarının analizine dayalı veriler içerirken tüm raporun en önemli bulgusu ise ülkelerdeki göçmenlerin mutluluğunun, ev sahibi nüfusun mutluluğunu etkiliyor olması oldu.

İşte rapora göre dünyanın en mutlu 10 ülkesinin sıralaması!

10) Avustralya – Mutluluk Endeksi: 7.139

Avustralya, altın kumsalları ve olağanüstü hava koşulları ile zengin bir doğal güzelliğe sahip olmasının yanı sıra kalabalıktan kaçmak isteyenler için benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca ülkede bulunan “Büyük Okyanus Yolu” yani Great Ocean Road, uluslararası çapta gözde bir turizm merkezi olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır.

Ek olarak Avustralya, dünyanın en büyük 13. ekonomisi olarak değerlendirilmektedir. Ülkedeki yaşam kalitesi, sağlık, ekonomik özgürlük ve politik hakların düzeyi göz önüne alındığında mutluluk endeksi oldukça yüksek seviyelerde yer almaktadır. Ülkenin nüfusu yaklaşık 25 milyondur ve toplum oldukça şehirleşmiş bir durumda bulunmaktadır. Halkın %26’sını dünyanın her yerinden gelen göçmenler oluşturmaktadır. Dünya Mutluluk Endeksi Raporu’na göre Avustralya, toplamda 7.139 puanla 10. sırada yer almaktadır.

9) İsveç – Mutluluk Endeksi: 7.314

İsveç Krallığı, Kuzey Avrupa bölgesinde yer alan bir İskandinav ülkesi olmasının yanı sıra Avrupa Birliği’ndeki 3. en büyük ülkedir. İsveç nüfusu 10,2 milyondur ve bunun 2,4 milyonunu göçmenler oluşturmaktadır. İsveç ile ilgili bir diğer gerçek ise nüfus yoğunluğunun düşük olmasıdır. Halkın sadece %85’i ülkenin kentsel alanlarını tercih etmiştir. Sonuç olarak İsveç, kırsal bir ülke olarak da bilinmektedir.

İsveç dünyadaki en zengin 7. ülkedir. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması nedeniyle ülkedeki insanların yaşam standardı oldukça yüksektir. Ülke dış ticarete çok önem vermektedir; ekonomi, demir, kereste ve hidroelektrik kaynaklarının ihracatına odaklanmıştır.  Ülkedeki refah ve eşitlik seviyesi, İsveç’in en mutlu ülkeler arasında üst sıralarda olmasının önemli etkenlerindendir. Dünya Mutluluk Endeksi Raporu, ülkeyi 7.314 puan ile 9. sıraya yerleştirmiştir.

8) Yeni Zelanda – Mutluluk Endeksi: 7.324

Yeni Zelanda, Büyük Okyanus’ta yer alan en mutlu ada ülkesidir. İki büyük anakara parçası ile birçok küçük adadan oluşmaktadır. Yeni Zelanda oldukça uzak bir bölgedir ve bu nedenle insanlar tarafından yerleşilen son topraklar olarak da bilinmektedir. Uzaklardaki bu yaşam tarzı, sakinleri olduğu kadar gezginleri da mutlu etmektedir. Ülke, hayvanların biyolojik çeşitliliği ve bitki yaşamı bakımından oldukça zengindir aynı zamanda çeşitli coğrafi güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Yeni Zelanda, 1980’lerde zamanın serbest ticaret ekonomisine dönüşmeye başlamıştır ve tarım, sanayi, ekonomi gibi sektörlerde bir hakimiyet kurmuştur. Turizmin gelişimi de ülkenin gelir kaynağında önemli bir rol oynamıştır. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan mutluluk endeksine göre ülke, 7.324 puanla 8. sırada yer almaktadır.

7) Kanada – Mutluluk Endeksi: 7.328

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyinde bulunmaktadır ve yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Ülkede anayasal monarşi sistemine sahip federal bir parlamenter demokrasi vardır. Bu çok kültürlü ulusun 2 farklı resmi dili bulunmaktadır; İngilizce ve Fransızca. Nüfusunu oluşturan çok sayıda göçmen, ülkenin çok kültürlü davranışının ana nedenidir.

Kanada aynı zamanda ekonomi açısından dünyanın en büyük 10. ülkesidir. Doğal kaynakları ve iyi yapılandırılmış ticaret ağı, ekonomisini oldukça güçlü bir hale getirmektedir. Bir diğer önemli özelliği ise Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir devam eden bir ilişkisinin olmasıdır. Bu gelişmiş ülke, küresel mutluluk endeksine göre 7.328 puanla 7. sırada yer almaktadır.

6) Hollanda – Mutluluk Endeksi: 7.441

Hollanda, 17 milyonluk nüfusuyla Batı Avrupa’nın en ünlü ülkelerindendir. Ülkenin %38’i deniz seviyesinin altındadır ve en yüksek noktası 327 metre ile Vaalserberg Tepesi’dir. Bu nedenle Holland veya Netherland yani “alçak ülke” olarak da bilinmektedir. Tüm dünyadaki tarım ve gıda ürünlerinin en büyük 2. ihracatçısı konumunda bulunmaktadır. Bu, toprağın verimliliğinden ve ülkenin ılıman iklim koşullarından kaynaklanmaktadır. Geliştirilen tarımsal yöntemler de oldukça katkıda bulunmaktadır.

Hollanda, oldukça iyi sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine sahiptir. Fuhuş, kürtaj ve ötenaziye ilişkin yasal kuralları olan liberal bir ülkedir. Aynı zamanda ilerici bir ilaç politikası sistemi sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Endeksi Raporu, ülkeyi yüksek yaşam kalitesi nedeniyle dünyadaki en mutlu 6. ülke olarak belirlemiştir ve bu nedenle 7.441 puan almayı hak etmiştir.

5) İsviçre – Mutluluk Endeksi: 7.487

İsviçre, resmi adıyla İsviçre Konfederasyonu, federal otoritelerin merkezi olan Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülkenin kendine has özellikleri arasında gelişmiş ekonomisi, olağanüstü altyapısı ve kaliteli eğitim hizmetleri bulunmaktadır. Ülkede uygulanan farklı politikalar, uluslararası başarısının anahtarıdır. İsviçre’nin temiz bir çevreye sahip olması, insanların ortalama yaşam sürelerinin seksenlerin ortalarına kadar uzamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda Avrupa Serbest Ticaret Birliği, Kızıl Haç ve Birleşmiş Milletler Ofisi de dahil olmak üzere uluslararası birçok organizasyonun doğduğu yer olarak bilinmektedir. Ülkenin toplamda 4 resmi dili bulunmaktadır; Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanşça. Kişi başına düşen milli gelir seviyesi en yüksek ülkelerden biridir. (8. sırada yer almaktadır.) Ülkenin öne çıkan değerleri arasında; devlet şeffaflığı, yaşam kalitesi, insani gelişmişlik, ekonomik açıdan rekabetçilik, insan temel hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. Tüm bu değerler göz önüne alındığında İsviçre 7.487 puan alarak 5. sıraya yerleşmiştir.

4) İzlanda – Mutluluk Endeksi: 7.495

İzlanda, Arktik Okyanusu ile çevrili bir ada ve Avrupa ülkesidir. Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuştur ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmektedir. Yaklaşık 340.000’lik nüfusuyla Kuzey Atlantik’teki en huzurlu ve en adil ülkedir. Başkenti olan Reykavik, tüm ülke nüfusunun neredeyse üçte ikisine karşılık gelmektedir. Ülke aynı zamanda düşük vergi oranlarının yanı sıra eğitim ve sağlık alanındaki zengin hizmetleriyle ün salmıştır. İzlanda, her on vatandaştan birinin kitap yazdığı bir ülke olarak en köklü edebi değerlere sahip devletler arasında yer almaktadır.

Ülkenin temel değer taşları arasında; siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarın yanı sıra eşitlik oldukça önemli yer tutmaktadır. İzlanda’da Küresel Barış Endeksi, Mutluluk Endeksi’ne oranla daha yüksektir. Üstelik hafif bir sahil güvenliği haricinde ülkenin bir ordusu bulunmamaktadır. Yapılan sosyal destekler, yolsuzluk algısı ve “cömertlik” gibi nedenlerden dolayı İzlanda’nın mutluluk endeksi skoru 7.495 ile derecelendirilmiştir.

3) Danimarka – Mutluluk Endeksi: 7.555

Danimarka Krallığı, yaklaşık 5.750 milyon nüfusuyla anayasal bir monarşi tarafından yönetilen bir İskandinav ülkesidir. 19. yüzyılın başından bu yana ülke, ihracat ve tarımsal üretim alanında lider bir konumda bulunmaktadır. Danimarka, vatandaşlarına yüksek bir yaşam standardı sunmaktadır. Bunların arasında; eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, ülke refahı ve insani gelişmişlik sayılabilir. Ülke, dünyanın en yüksek sosyal hareketliliği ve yüksek bir gelir eşitliği seviyesi ile tanınmaktadır. Ayrıca yüksek gelir vergisi oranları göze çarpmaktadır. Yolsuzluk oranı ise oldukça düşük seviyelerde bulunmaktadır. Bunların sonucu olarak, Danimarka Krallığı 7.555 mutluluk endeksi skoruna sahiptir.

2) Norveç – Mutluluk Endeksi: 7.594

Norveç Krallığı, Kuzey Avrupa’da bulunan İskandinav Yarımadası’nda yer alan bir ülkedir. Norveç’in nüfusu yaklaşık olarak 5.260 milyondur. Ülkeyi şaşırtıcı derecede farklı kılan özellikleri arasında; sosyal eşitlik ve küresel refah endekslerinin yüksek skorları bulunuyor ancak büyüleyici güzellikte manzaralara sahip olması da büyük bir etken. Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşların kurucu üyesi olan Norveç; kapsamlı sosyal güvenlik sistemleri ve gelişmiş sağlık hizmetleriyle de vatandaşlarına oldukça değer vermektedir.

Norveç, petrol ve hidroelektrik sektörlerinde önemli bir role sahiptir. Ayrıca bol miktarda doğal gaz kaynağına sahiptir. Kişi başına düşen milli gelir oranı en yüksek olan ülkedir. Aynı zamanda en düşük suç oranına ve en büyük eşitlik oranına sahiptir. Norveç Krallığı, Dünya Mutluluk Endeksi Raporu’na göre 7.594 puanla 2. sırada yer alıyor.

1)Finlandiya – Mutluluk Endeksi: 7.632

İşte dünyanın en mutlu ülkesi! Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi kıyısında bulunan bir Kuzey Avrupa ülkesidir. Nüfusu yaklaşık 5.5 milyondur ve Avrupa’nın en büyük 8. büyük ülkesidir.  Ülke; eğitim, temel hak ve özgürlükler, yaşam kalitesi, insani gelişmişlik gibi çeşitli konularda üst düzey bir liderdir. Doğal güzellikleri ve yüksek çevre standartlarının yanı sıra  diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla ormanlara sahiptir.

Düşük tehdit seviyesi nedeniyle Finlandiya, dünyayı yaşamak için daha iyi bir yer haline getirmektedir. Çok sayıda göçmeni kabul eden ülke, uzun bir süredir “ev” olarak da anılıyor. Yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu, göçmenler ve Finlandiya sakinleri arasındaki mutluluğa özel olarak dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, en mutlu ülkenin mutluluk endeksi oranı 7.632 ile Finlandiya’ya ait.

Kaynak