AnasayfaKüresel IsınmaAfetler

Fırtınalar, yoksul bölgelere daha çok zarar veriyor!

Fırtınalar, yoksul bölgelere daha çok zarar veriyor!

Yeni bir araştırmaya göre şiddetli fırtınalar, düşük gelirli kesim ile yüksek gelirli kesimi benzer bir şekilde vuruyor ancak yoksul semtler daha fazla zarar görüyor. Yoksul bölgeler, yaşanan olayların çözümü konusunda daha az politik güce sahip durumda bulunuyor. Örneğin hükûmetler ve ülkeler, daha çok iklim değişikliğinin neden olduğu rekor yağış miktarları ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi ekstrem doğa olaylarıyla ilgileniyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri tarafından yayımlanan raporda, meydana gelebilecek her türlü zararlara karşı hükûmetlerin yetersiz kalması ve yaşanan su baskınlarının tarihi yapılara zarar vermesi gibi konularda gereken önlemlerin alınmadığı belirtiliyor. Hem küçük hem de büyük çaplı su baskınlarına karşı yerel yönetimlerin, kamu dairelerinin ve hükûmetin arasında daha güçlü bir koordinasyona ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’nun (FEMA) talebi üzerine hazırlanan rapor doğrultusunda birçok şehirde mülakatlar, atölye çalışmaları ve paneller düzenlendi. Yoksulların, etnik azınlıkların, yaşlıların ve engellilerin yaşadığı semtler, sellerden “orantısız bir şekilde” etkileniyor. Raporda ek olarak, su baskınlarının sadece evlere değil aynı zamanda düşük gelirli aileler tarafından kullanılan okullara ve sağlık merkezlerine de orantısız bir şekilde zarar verdiği belirtiliyor.

Heyet, yüksek gelirli mahallelere kıyasla projelerde daha düşük öncelik verildiğinden şikayetçi olan orta gelirli Afro-Amerikan sakinlerin bulunduğu ve sık sık su baskınlarının yaşandığı bir mahalleyi ziyaret etti. Temel problem olarak, geçmişte selin verdiği zararları olduğundan daha az gösteren kayıtların olması bulunuyor.

Rapor, fırtına zararı tahminlerini yerel bir topoğrafik harita üzerinde görselleştirme çalışmaları yapıldıktan sonra kanalizasyon sistemlerinin eksik olduğu bölgeleri ortaya çıkararak bir çözüm üretilebileceği çağrısında bulunuyor.

Her kentin baskınlara karşı olan sorunlarının farklı olabileceğini ve sadece deniz-nehir gibi taşkın alanlarında değil, merkez şehirlerde de taşkınlar yaşanabileceğini vurgulayan Teksas Üniversitesi İnşaat Mühendisi David Maidment: “Kentsel taşkınların daha iyi anlaşılması hatta yönetilebilmesi için her bir semtin doğal ortamını, afetlerin insanlar üzerindeki etkilerini ve mevcut bilgileri; söz sahibi olan yerel yönetimlerin, kamu dairelerinin ve hükûmetlerin dikkate alması gerekir.” ifadelerinde bulundu.

Kaynak