AnasayfaGenelGöç ve Mülteciler

Göçmenler gittikleri ülkelere becerilerini de yanlarında götürüyorlar!

Göçmenler gittikleri ülkelere becerilerini de yanlarında götürüyorlar!

Günümüzde bireyler dünyanın her köşesine ulaşma imkanına sahip. Bu sayede coğrafyalar, kültürler ve kıtalar arasında daha önce hiç olmadığı kadar fazla fikir ve deneyim paylaşımı sağlanabiliyor. Bununla birlikte hareket halindeki bireylerin önemli kısmını göçmenler oluşturuyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, küresel nüfusun yaklaşık % 3.4’ünü temsil eden 243 milyon uluslararası göçmen var.

gocmengenel

Göç, küreselleşmenin önemli bir boyutu, ancak bugün birçok siyasi ve ekonomik belirsizlik yaşanıyor. Birçok ülke, ulusal kimliklerini ve uluslararası toplum içindeki yerlerini sorguluyor. Bu nedenle göç ve göçmenlik konuları bugünkü siyasi ve medya söylemlerinin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, hakim olan anlatılar, göçmenlerin kendi ülkelerindeki akrabalarına sağladıkları nakit akışına ya da ev sahibi ülkeler ile aralarındaki sürtüşmeye odaklanıyor.

Ancak uluslararası göçü farklı biçimde görmek mümkün. Başlıkların ötesine bakıldığında göç edenler, getirdiği beceriler, verdikleri vergi, doldurduğu işler ve yaşlanan nüfusun yüksek olduğu topluluklarda demografik verileri normalleştirme becerileri sayesinde taşındıkları ülkelerin ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

gocmenyas

Göçle ilgili bazı yanlış anlamaları gidermek için Economist Intelligence Unit “Göçmenler Ne Getirir?” başlıklı bir veri görselleştirme projesi üstlendi. Çalışma göçmenlerin yerleştikleri ülkeleri nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyor.

gocmenkoridor

Göç eden toplulukları Afrika, Çin, Hindistan ve Filipinler’deki kilit ülkelerden inceleyen araştırma, göçmenlerin meslekleri, eğitim seviyeleri ve ulusal ekonomiler üzerindeki genel etkileri konusunda varsayımlara meydan okuyan bazı bulguları ortaya koyuyor.

Afrika’nın üst düzey göçmenleri

Ortak bir inanış göçmenlerin gelişmiş ülkelerde düşük vasıflı işlerde çalıştıklarını gösteriyor olsa da, tüm hikaye bu değil. Nijeryalılar, ABD’deki en başarılı göçmen gruplarından biri ve hukuk, iş ve yatırım bankacılığı gibi sektörlerde ulusal nüfusun payına göre çok yüksek oranlarla temsil ediliyorlar. Örneğin, Nijeryalı-Amerikalı hanelerin dörtte biri, ABD nüfusunun % 20’sine kıyasla yılda 100 bin dolar fazla kazanıyor. Küresel olarak yaklaşık 15 milyon Afrika göçmeninin, bulundukları ülkelerin iç ekonomileri üzerindeki etkileri hafife alınmamalı. Bununla beraber Afrika göçmenleri dünyanın en genç göçmenlerinden ve OECD ülkelerinin giderek daha yaşlanan demografik özelliklerini dengelemek için de Afrika göçmenlerine ihtiyaç duyuluyor.

Hindistan girişimcileri

Göçmenler uzun zamandır girişimcilikle ilişkilendiriliyor. Ulusal Amerikan Politikası Vakfı tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, göçmenlerin ABD’deki en iyi destekli 50 girişimin yarısından fazlasını kurduklarını ortaya koydu. Küresel olarak 15 milyon Hintli göçmen arasından pek çok kişi, yönetim, teknoloji, bilim ve sanatta önemli konumlara sahip. Yalnız ABD içinde, göç edenlerin % 21’i Hintli ve yönetim, ticaret veya finans mesleklerinde çalışıyorlar. Bu arada, İngiltere’deki tüm şirketlerin % 7’si de Hintliler tarafından kuruldu. ABD’de göçmen kökenli şirketlerin % 33’ünde ise bir Hintli kurucu mevcut.

cinligocmen

Çin’den binlerce göçmen

OECD ülkelerindeki göçmen nüfusunun  % 40’ı Çin’li göçmenlerden oluşuyor. Öte yandan son dönemde artan yeni nesil Çin göç dalgası hem Çin’de hem de ev sahibi ülkelerde kültürler arasında bir köprü oluşturarak ticaret ve yatırım bağlantılarını destekliyor. Avrupa’da, yüksek eğitim alan Çinli göçmenlerin birçoğu Çin’den gelen mallara ve şebekelere güvenen işyerleri kurdular.

Filipinler’den tıp uzmanları

Göçmen topluluklar sağlık sektörüne uzun süredir devam eden doktor, hekim ve hemşire akışı ile önemli bir rol oynuyorlar. ABD’deki Filipinli hemşirelerin % 80’inden fazlası hemşirelik diplomasına sahip, İngiltere’de Filipinli çalışanların neredeyse üçte biri ise sağlık hizmetlerinde çalışıyor.

kaynak.