Anasayfaİklim Değişikliği

İklim Değişikliği ile Mücadelede Şehirlerin Uygulayabileceği 4 Yöntem

İklim Değişikliği ile Mücadelede Şehirlerin Uygulayabileceği 4 Yöntem

Yeni yapılan C40 araştırmasına göre şehirlerin sürdürülebilirlik çalışmaları için uygulayabileceği çalışmaların önündeki en büyük engellerden birisi finansmana erişim. Dünyanın bir çok yerinden belediye başkanları ve şehir yetkilileri bu sorun karşısında inovatif ve stratejik özel sektör ortaklıklarının yanı sıra öncü iş modellerini öne sürüyor.

Bu bağlamda şehirlerin belediye altyapıları için var olan özel sektör ve piyasa tabanlı finansman havuzuna ulaşmak için güçlü stratejiler de bulunuyor. Üstelik projelerde finansmanı sağlamak için karşılaşılan birçok zorluğa rağmen yeni stratejiler her gün gelişiyor.

Aralık 2016’da Meksika’da düzenlenen C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesi’nde bu konu kapsamında paylaşılan 4 önemli stratejiyi ise aşağıda görebilirsiniz:

1)Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği geliştirerek özel sektör yatırımlarını çekmek.
2)Uygun ve ekonomik proje finansmanlarını güvenceye almak için güçlü bir planlama ve hazırlık yapmak.
3)Piyasa tabanlı iklim çözümlerine katılmak için özel sektör ile çalışmak.
4) Sosyal içermeye ulaşmak için sürdürülebilir bir altyapı kurmak.

Bu 4 önemli strateji sürdürülebilir kent çözümleri, finansman ve fonlama için ortaya çıkan inovatif yaklaşımlardan bazıları. Sürdürülebilir Kentleri Finanse Etmek İnisiyatifi gibi örnekler yüzlerce yaklaşımı küresel çapta görünür kılarak kentlerdeki finansman sorunlarının çözümüne katkı sunuyor.

Haber: Atakan Avcı