AnasayfaSosyal KalkınmaDezavantajlı Gruplar

Şirin Tekeli Siyaset Okulu Başlıyor!

Şirin Tekeli Siyaset Okulu Başlıyor!

Kadın Adayları Destekleme Derneği KA.DER’in daha fazla kadının siyasete atılmasını ve siyasetteki kadınların güçlendirilmesini sağlamak üzere açtığı Şirin Tekeli Siyaset Okulu’nun 2018 dönemi başvuruları başlıyor.

2018 yılında 4 farklı üniversite ile işbirliği yaparak hayata geçirilen Şirin Tekeli Siyaset Okulu, 10 hafta sürecek uzun soluklu bir sertifika programıdır.

Program Amacı:

Şirin Tekeli Siyaset Okulu’nun amacı, karar alma mekanizmalarına katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip kadın siyasetçi sayısını artırmaya katkıda bulunmaktır.

Programın Özel Hedefleri:

 1. Siyasi görüş farklılıklarına rağmen katılımcıları “kadın paydasında” buluşturabilmek.
 2. Genel ve yerel seçimlerde, yönetimlerde temsil edilen kadın oranını artırmak.
 3. Siyasette aktif ve değişik siyasi partilerden bir kadın/aday havuzu oluşturmak.
 4. Değişik partilerden kadınlar arası iletişimi sağlamak.
 5. Katılımcıları siyasette daha güçlü kılmak, bunu sağlamak için onlara teorik ve pratik bilgi, deneyim desteği sağlamak.
 6. Katılımcılarda siyaset, kadın siyaseti ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak.

Program Özellikleri

Şirin Tekeli Siyaset Okulu sertifika programı 10 hafta boyunca cumartesi günleri düzenlenmektedir. Program dili Türkçe’dir. Her oturum soru-cevap kısmıyla son bulur.
Program katılımcılarının sertifika almaya hak kazanmaları için programa %80 katılım göstermeleri gerekmektedir.

Program Yeri ve Tarihler

Şirin Tekeli Siyaset Okulu sertifika programı aşağıdaki tarihlerde, belirtilen üniversitelerle işbirliği içerisinde düzenlenecektir:

Program İçeriği:

Uzun soluklu bir program olan Siyaset Okulu’nda Türkiye’nin birçok önemli siyasi konusu, geçmişten günümüze yaşanan olaylar ve süreçler dahilinde değerlendirilir. Her üniversiteye göre değişiklik gösteren Siyaset Okulu programının içeriğini aşağıdaki ana başlıklar oluşturmaktadır.

 • Siyasette Temel Kavramlar
 • Seçim Sistemleri
 • Türkiye Siyasi Hayatı
 • Kamu Politikaları
 • Türkiye’de Ekonomi Politikaları
 • Türkiye’de Sosyal Politikalar
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Dijital Kampanya Başarıları
 • Kadın Dostu Kentler
 • Siyasi Katılım ve Çoğulculuk
 • Türkiye’de Kadın Hareketi
 • Deneyim Paylaşımı

Kaynak