AnasayfaEğitimÇocuk

Üreten Zihinler Derneği, İzmir’de çocuklar için “Steam Yaz Kampı” düzenliyor!

Üreten Zihinler Derneği, İzmir’de çocuklar için “Steam Yaz Kampı” düzenliyor!

Üreten Zihinler Derneği

Çocuk ve gençlerin erken yaşlarda bilimle buluşmalarını, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavramalarını ve üretimin toplumların gelişmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğunu anlatabilecek çalışmalar yaparak, bilimin ve üretimin toplumun odak noktası haline gelmesini sağlamak amacıyla İzmir’de faaliyet göstermektedir.

Robotik Kodlama ve Bilim Eğitimleri;
Robotik Kodlama ve STEM eğitimleri çocukların küçük yaştan itibaren yaratıcılığını, üretme isteğini, problem çözme becerilerini ve algoritmik düşünme yeteneğini geliştirir. Avrupa ve Amerika’da mevcut eğitim öğretim müfredatına dahil olan, Robotik Kodlama ve STEM eğitimlerinin çocukların akademik başarılarını arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Robotik Kodlama ve STEM eğitimleri çocukların kendilerine olan güvenini arttırır, yardımlaşmayı, görev bilincini sağlar ve hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözebilme yetisini geliştirir. Robotik Kodlama ve STEM eğitimleri; Endüstriyel ve Teknolojik geleceği yönetebilme kapasitesine sahip bireyler yetiştirmenin temellerini atar.

STEAM,
Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarının ayrı dallar halinde teorik olarak değil; uygulamaya dayalı bir bütün halinde verilerek öğrenimin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlayan, yüzyılın en eğlenceli eğitim sistemidir.

Robotik Kodlama ve Bilim Atölyesi İçerik

4-6 Yaş Cubetto Atölyesi İçerik ve Kazanımları,

Öğrenciler eğitmenin anlatacağı hikaye doğrultusunda Cubetto robotunu yön blokları aracılığıyla çeşitli görevler yaptıracaklar. 

Atölyenin kazanımları,

 • Takımca haraket etmenin önemini kavrar,
 • Birim, sağ, sol kavramlarını bilir,
 • Yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavrar,
 • Sistemli düşünerek hareket eder,
 • Problemi çözmeden önce en yapıcı ve en kısa yolu düşünür,
 • Problem çözme becerisi kazanır.

7-10 Yaş WeDo 2.0 Atölyesi İçerik ve Kazanımları,

Öğrenciler tabletler üzerinde adım adım sayfalara sahip weDo 2.0 ‘ın maskotu olan Milo Robotunu inşa edip sonrasında tablet ile basit düzeyde kodlamasını yapıp bu robotları harekete geçirecekler.

Atölyenin kazanımları,

 • Takımca hareket etmenin önemini kavrar,
 • Sorumluluk duygusu, görev bilinci gelişir,
 • Robotlar ve İnsanlar arasındaki ortak yönleri farkeder,
 • Kodlama, yazılım, mikro işlemci kavramlarını bilir,

11  ve Üzeri Yaş Ev3 Mindstorms Atölyesi İçerik ve Kazanımları,

Robotlar ve insanlar arasındaki benzeyen, benzemeyen özellikler konuşulacak. Mikro işlemci, yazılım, sensör kavramları açıklanacak. Öğrenciler eğitmeninde yardımııyla basic robot (GenBot) inşa edecekler. Sonrasında bilgisayar ile basit düzeyde kodlama yapıp bu robotları hareket ettirecekler.

Atölyenin kazanımları,

 • Takımca hareket etmenin öndemini kavrar,
 • Sorumluluk duygusu, görev bilinci gelişir,
 • Robotlar ve İnsanlar arasındaki ortak yönleri farkeder
 • Kodlama, yazılım, mikro işlenci, sensör kavramlarını bilir
 • Otomasyon cihazlarının ve makinaların çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olur.

Üreten Zihinler Derneği robotik kodlama eğitimlerinin yanı sıra 3D modelleme, zumba ve doğaçlama tiyatro ve belgesel saati etkinliklerini de içerecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.