AnasayfaSürdürülebilir Kalkınma

Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler Eğitim Programı, 22 Haziran’da Kadir Has Üniversitesi’nde

Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler Eğitim Programı, 22 Haziran’da Kadir Has Üniversitesi’nde

Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler Eğitim Programı, 22 Haziran’da Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

22 Haziran 2018 Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında; 11. hedef olarak sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları STK Clinique’in başlangıç dersi olacaktır. Bugün nüfusun yarısından fazlası şehirlerde yaşamakta, aşırı yoksulluğun genellikle kentsel alanlarda yoğunlaşmakta, kentler hızlı büyümekte ve kırsaldan kente göç artmaktadır. Bu sebeple, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için, şehirleri kapsayıcı, güvenli, temiz ve katılımcı yapmanın önemi daha iyi kavranmış olacaktır. UNDP’nin de vurguladığı üzere, ‘kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme biçimimizi önemli ölçüde değiştirmezsek, sürdürülebilir kalkınmayı başaramayız.’ 

22 Haziran 2018 tarihli eğitimde, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler eğitim ortaklığıyla, Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler başlığına odaklanılacaktır. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, Yaşanabilir Kentler ve Ulaşım Çözümleri konusuna odaklanacak. Eğitimin ikinci kısmında, Stratejik İletişim Koordinatörü Hande Küçükcoşkun Dönmez ve Dr. Çiğdem Çörek Öztaş önderliğinde interaktif kent tasarımı çalışması ile teori ve pratiği birleştirecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Program
 Ekran Resmi 2018-06-11 15.28.12