AnasayfaEğitim

2023 Eğitim Vizyonu açıklandı!

2023 Eğitim Vizyonu açıklandı!

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 23 Ekim 2018 tarihinde 2023 yılı için eğitim alanında belirlenen yeni vizyonu kamuoyu ile paylaştı. Yeni vizyonun esnekliği arttırıldı. Bu sayede çocukların bireysel yeteneklerini değerlendirecek bir sistem yapılandırması ortaya çıkacak. Çocukların her açıdan (kültürel – sosyal – sportif) gelişmesi sağlanacak.

Sistem yapılandırmasında sadece çocuklar değil, öğretmenler, okul yöneticileri ve ebeveynlere yönelik kapasite geliştirme yapıları da oluşturulacak. Bu süreçte okul binalarının yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Hemen hemen her branşta müfredat yenilemeleri olacak ve dijital ortam kullanımına geçilecek. Ayrıca tüm süreçlerin takibine ve değerlendirmesine yönelik online platformlar da kuruluyor.

2023 vizyonundan yenilikçi uygulamalamalar da olacak;

  • Dezavantajlı gruplara yönelik ek içerikler ve hızlandırılmış eğitim (accelerated education) sistemleri kurgulanacak,
  • Ders dışı etkinlikler artacak,
  • Yaz dönemi öğrenci değişim programları olacak,
  • Okul bahçelerinde tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak,
  • Öğrencilerin sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanmasını destekleyici içerikler üretilecek,
  • Fen liseleri için üniversite iş birliklerinin arttırılarak akademisyenlerden mentorluk alma sistemleri kurgulanacak hatta aynı şekilde meslek liseleri için de organize sanayi bölgelerinde ve teknoparklarda eğitim alanları oluşturulması, özel sektörle işbirlikleri sağlanması planlanıyor.

Yeni vizyon ile ilgili elde edilen bazı bulgular ise şu şekilde;

2023 Vizyonu için ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında; “tasarım, simülasyon, öncü pilot uygulamalar” gerçekleşecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılında; “ülke ölçekli pilot uygulamalar ve tasarımı biten eylemlerin uygulamaları” gerçekleşecek. 2020- 2021 eğitim öğretim yılında ana hedefler altında sıralanan eylemlerin tümü hayata geçirilecek ve eylemlerin etki analizleri yapılacak.

PISA gibi uluslararası çalışmalar sadece eleştirel düşünce, akıl yürütme gibi bilişsel içeriklere yöneldiği ve yeterli olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle insan odaklı, farklılıkları zenginlik olarak görüp kişiselleştirilmiş bir eğitim sistemi oluşturulacak. Kısaca hap bilgi aktarımı sistemi yerine, karakter ve yetenek gelişimi odaklı içerik geliştirme, alışkanlık kazanmaya dayalı uygulama süreçleri yaratılacak. Yetenek temelli tanıma ve kişiselleştirilmiş yol haritalarının yan sıra öğrencilerle empati kurabilen, rehberlik gösteren öğretmenler olacak.

Okulun sadece eğitim öğretim ortamı olarak değil bir yaşam alanı olarak görülmesi hedefleniyor. Bu yüzden çocuklara daha eğlenceli ve öğretici ortamlar oluşturulacak, ilkokul müfredatları çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun olarak değiştirilecek. Bu kapsamda 5 yaş artık zorunlu eğitim kapsamına girecek. 5 yaş erken bir yaş olduğu için de kırsal yerleşim bölgelerindeki çocuklar için alternatif erken çocukluk eğitim modelleri uygulanacak. Ek olarak şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği̇ artırılacak. Çocukların aralarındaki farklılıkları ve ayrışmaları bir problem olarak değil zenginlik olarak görmeleri sağlanacak. Bu sayede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi̇ de artırılacak. Yalnızca çocukların ve gençlerin eğitimleri değil hayat boyu öğrenme programlarının nitelikleri artırılacak.

Dijital becerilerin gelişmesi̇ için ekosistemler kurulacak yani tamamıyla yeni̇ nesil müfredatlar geliştirilecek. Öğretmen ve öğrenciler arası online yazma ve tartışma etkinlikleri yapılabilecek dijital ortamlar oluşturulacak. Ülke genelinde yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için okul bazında “Veriye Dayalı Planlama ve Yönetim Sistemi”ne geçilecek. Bununla birlikte yabancı dil eğitiminin ve öğretmenlerinin yeterlilikleri yükseltilecek. Sadece yabancı dil alanında değil tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki̇ gelişimleri yeniden yapılandırılacak. Sınav sistemlerinin ve akademik başarıların ölçekleri güncellenecek. Bunların hepsinin bakanlık düzeyinde kontrol mekanizması sağlanacak.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nun tamamına ulaşmak için tıklayınız.