AnasayfaSürdürülebilir KalkınmaAfetler

Afetlere karşı dirençli bir şehir inşa etmek için uyulması gerekenler

Afetlere karşı dirençli bir şehir inşa etmek için uyulması gerekenler

1992 ve 2012 yılları arasında dünya genelinde doğal afetler 1.3 milyon can aldı. Depremler, düşük standartlı konutların baskın olduğu riskleri artıran düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelen afet kaynaklı ölümlerinin % 60’ını oluşturuyor. Bugün 1.2 milyar kişi standart altı konutlarda yaşıyor. 2030’da bu rakam neredeyse üç katına çıkacak.

17134457_10e04b98f3

İyi haber, bu ölümlerin ve mülk kayıplarının çoğunun önlenebilecek olması. Örneğin 2003’te, üç gün içinde, benzer büyüklükteki depremler, Kaliforniya Paso Robles ve İran Bam’ı vurdu. Bam’daki ölü sayısı 40 bin kişi yani kent nüfusunun yaklaşık yarısı iken Paso Robles’de sadece iki kişi öldü.

2005 yılında Katrina Kasırgası New Orleans’ın %80’ini tahrip etti. ABD tarihinin en pahalı afeti olan kasırgada 500 bin evin tahrip olmasından sonraki haftalarda, yetkililer bankaları, sigorta şirketlerini, gayrimenkul şirketlerini ve kamu hizmetleri şirketlerini temin ederek kayıpları değerlendirdi. Daha sonra şehir, yüksek ücretli işler ve kentsel bir rönesans yaratan 14.5 milyar dolarlık kasırga ve taşkın koruma sistemine yatırım yaptı.

Fark yaratan neydi? Doğal felaketlerden kurtulabilen bir tür bilgi altyapısı, yani; Kimlik belgeleri, kadastro haritaları, şehir planları, tehlike haritaları, kamuya açık karayolları altyapısının envanterleri ve özel mülkiyet kayıtları gibi toplumun temel hukuki ve ekonomik bilgilerini depolayan kamuya açık kayıtları belgeleyen ve kolayca güncellenen belgeler. Kamu bilgi depolarındaki güvenilir bilgi ve veriler ekonomi boyunca işlemleri kolaylaştırıyor: New Orleans yetkilileri kentin yasal mülkiyet kayıtlarını çabucak kurtardı ve kimin ve nerede bulunacağının, yeniden yerleşime kimin kredi verebileceğinin ve düşük gelirli sakinler için enerji ve temiz suya nasıl ulaşım sağlanacağının değerlendirmesi yapıldı.

Buna karşılık, gelişmekte olan ülkelerde, kamu bilgi sistemleri, nüfusun yalnızca seçkin bir azınlığı hakkında ekonomik bilgi içeriyor. Doğal afetlerden kaynaklanan ölüm ve yıkımı azaltmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve hızlı yeniden yapılanmayı sağlamak için bu sistemler inşa edilmeli veya güçlendirmeli.

Başlangıçta şu üç aksiyon noktasına odaklanmak faydalı olabilir:

Kamu varlıklarının stoklarının ve basitleştirilmiş malların inşası

Kamu varlıklarının yönetiminin iyileştirilmesi, konut, ulaştırma, enerji, su ve iletişim alanlarındaki dünyadaki toplam yatırımdan daha fazla getiri sağlayabilir. Kamu varlıklarının stokları, yetkililerin hastanelerin, okulların ve diğer gerekli kamu altyapısının yenilenmesi ihtiyacını ve kalitesini değerlendirmesine ve sosyal konut için araziyi serbest bırakmasına izin verebilir. Basitleştirilmiş tarayıcılar, yerel yönetimlerin risk azaltma veya yeniden yapılanma yatırımlarını finanse etmek için vergileri toplamasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, basitleştirilmiş tarayıcılar kadınları yetkilendirmeye ve aile içi şiddeti önlemeye yardımcı olan önemli bir önlem olan resmi mülkiyet belgelerinin verilmesine temel oluşturabilir.

Sigorta piyasalarını yaratmak için gayri resmi yapıların iyileştirilmesi ve resmileştirilmesi

Yeni teknoloji, daha başarılı bir biçimde biçimlendirilmesine, önceden olduğundan daha hızlı ve daha düşük bir maliyetle izin verirken, genellikle, yapı standartlarına uymayan gayrı resmi yapıları görmezden geliyor. Bu, bu gayrı resmi yapıların sigortalanmasını zorlaştırıyor ve düşük gelirli sakinlerin varlıklarını ve ülkenin kamu maliyesini doğal afetlere karşı savunmasız hale getirirken, yatırım teşviklerini zayıflatıyor. Sorunu çözmek ve özel sigorta piyasalarına erişim sağlamak için kayıt dışı binalar resmileştirilmeli ve depremlere ve taşkınlara karşı dayanıklı hale getirilmeli.

Konut ve mahalle iyileştirmesi için yetkililer ile özel sektör arasındaki ortaklıkların teşvik edilmesi

Yakın tarihli bir Dünya Bankası raporunda, kurumsal, politik ve ekonomik farklılıklarına rağmen, Latin Amerika, Afrika, Asya ve ABD’deki sekiz şehir, özel kaynaklardan etkilenmek ve ihmal edilen kentsel alanları yenilemek için toprak varlıklarını ve düzenleyici güçlerini kullanma yollarını keşfetti.

Etkili konut politikalarının daha güvenli ve ekonomik konutların ötesine geçmesi gerektiğini kabul etmenin zamanı geldi. Hükümetler ayrıca, her ev sahibine bir sonraki felaket anında evlerini ve hayatlarını yeniden inşa etme şansını vermek için, altyapı yenilenmesi ve rehabilitasyonu için özel yatırım teşvik etmek için kamu bilgi altyapısını ve yasal kablolamasını yeniden inşa etmeli.

kaynak.