AnasayfaGenel

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2020 Başvuru Çağrısı Açıldı!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2020 Başvuru Çağrısı Açıldı!

Bilgi Sosyal Kuluçka 2014 yılından itibaren, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin bünyesinde, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi’nin sivil alandaki tecrübesiyle sivil oluşumların ve sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin gelişmesini destekleyerek, Türkiye’de sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile STÖ’lerin ve sivil inisiyatiflerin organizasyonel yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla yeni bir Kapasite Gelişim Programına başlıyor.

2020 döneminde yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle işbirliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) ya da çalışmayı planlayan sivil toplum örgütleri ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil inisiyatiflerin başvurularının önceliklendirileceği program, Türkiye’deki bütün illerden gelen başvurulara açık olacak.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Program, yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle işbirliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) sivil toplum örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlar.  Örgütlerin kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

PROGRAM HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Program Mayıs 2020 ve Kasım 2020 arasında toplam 6 ay süre ile online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru için son tarih, 4 Mayıs 2020 saat 19.00 olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız.