AnasayfaGenelSürdürülebilir Kalkınma

Bugün, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü!

Bugün, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü!

Her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Birleşmiş Milletler Uluslararası Kooperatif Gününün bu yılki teması COOPS 4 İnsana Yakışır İş olarak belirlendi.

Günümüzde büyüyen eşitsizlik, artan iş güvensizliği ve özellikle gençler arasındaki yüksek işsizlik oranları göz önüne alındığında, 2019 #Copsday teması, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 8. maddesi olan insana yakışır iş ve ekonomik büyümeyi desteklemek için seçildi.

Bu kutlamanın amaçları arasında kooperatifler konusundaki farkındalığı arttırmak, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası kooperatif hareketinin tamamlayıcı ideallerini ve amaçlarını vurgulamak, hareketin Birleşmiş Milletler tarafından ele alınan ana sorunların çözümüne olan katkısının altını çizmek, uluslararası kooperatif hareketi ile diğer aktörler arasındaki ortaklıkları güçlendirmek ve genişletmek yer alıyor.

1992’de, Uluslararası Kooperatif İttifakı (ICA) ve Kooperatiflerin Geliştirilmesi ve Teşviki Komitesi (COPAC) üyeleri tarafından düzenlenen lobi çalışmalarının ardından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1992 tarihli  ve 47/90 sayılı kararıyla İttifak’ın kuruluşunun yüzüncü yılına işaret eden Temmuz 1995’in ilk cumartesi gününü Uluslararası Kooperatifler Günü olarak ilan etti.

Kalkınmanın kilit aktörleri ve insan merkezli işletmeler olan kooperatifler, iyi işlerin yaratılmasında ve yerel toplulukların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerinde önemli bir role sahiptirler. “Uluslararası demokratik üye kontrolü” adlı 2’nci Uluslararası Kooperatif Prensibi, toplulukların kooperatifleri ortaklaşa ve sürdürülebilir bir büyümeyle ve hiç kimseyi geride bırakmadan demokratik kontrol yoluyla ele almalarını ve yönetmelerini sağlar.

Kaynak