AnasayfaGenelTeknoloji

Güvenli İnternet Kullanımı Neden Önemlidir?

Güvenli İnternet Kullanımı Neden Önemlidir?

Dünya genelinde 0-15 yaş grubu arasındaki internet kullanıcıların sayısı iki milyarı geçmiş durumdadır. Hatta ülkemizde internet erişiminin iki yaşına kadar düştüğü görülüyor. Bu gibi durumlar göz önüne alındığında internetin bizim ayrılmaz bir parçamız haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sayısız neden dolayısıyla ebeveynler çocuklarının bilgisayar kullanımını kontrol altına almak istiyor, çoğu zaman bu durum çocuklar ile aralarında bir çatışma unsuruna dönüşüyor. Peki çocuklarımız interneti gerçekten güvenli bir şekilde kullanıyor mu?

Geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bilgisayar oyunları bağımlılığının “ruhsal sağlık problemi” kategorisine alındığını duyurmuştu. Hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu yayımlanmıştı. Rapor çerçevesinde ülkemizde gerçekleşmesi gereken çözümlere birkaç örnek şu şekilde:

 • İnternette çocukların neler yaptığına ilişkin anne babaların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Güvenli internet önleyici bir tedbirdir.
 • “İnternete erişim iki yaşına düşmüştür.” İnternetle ilgili önleme mekanizmalarının yaygınlaştırılması amacıyla sivil toplum kuruluşlarının proje üreterek Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu’na sunması ve iş birliğinin yaygınlaştırılması önemlidir.
 • Devletin özellikle internette yayılan ihmal/istismar içerikli sosyal medya paylaşımlarında proaktif önlem alması gerekmektedir.
 • Medya okuryazarlığı eğitiminin erken yaşlarda verilmesi, anne babaların da eğitilmesi gerekmektedir.
 • Ülkemizde medya okuryazarlığı derslerinin müfredatın içinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Sosyal medyanın doğru kullanılmasına yönelik toplum bilinçlendirilmelidir.

Bu çözümler ışığında, raporda yer alan projeler;

 • İnternetteki zararlı içerikleri filtrelemeye yönelik Çocuk ve Aile Profili oluşturulmuştur, çocuklara ve gençlere yönelik internetin bilinçli kullanımı ile ilgili seminerler düzenlenmektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın 400 formatör öğretmenine internetin güvenli kullanımı konusunda eğitimler verilmiştir. Formatör öğretmenlere internetin güvenli kullanımı konusunda yapacakları faaliyetlerde destek olmaları için illerde şube müdürlerine de eğitimler düzenlenmiştir.
 • Yeşilay ile birlikte İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
 • Koruyucu önleyici çalışmalarda çocuklara yönelik yayınların önemi göz ardı edilmemelidir. Çocuk kitaplarının içeriklerinin geliştirilmesine ve nitelikli yayınların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda broşürler oluşturulup okullara gönderilmiştir. Bu broşülerdeki içeriklere dikkat çekilmelidir.

Kaynak