AnasayfaGenel

Hızla Kentleşen Dünyada Tek Çözüm: Kentsel Esneklik!

Hızla Kentleşen Dünyada Tek Çözüm: Kentsel Esneklik!

Dünyanın hızla kentleşmesiyle, yaklaşık 30 yıl içinde toplam nüfusun %70’i kentlerde ikamet etmeye başlayacak. Bu da beraberinde daha çok insanın doğal afetlerden, olsası hastalıklardan ve şehrin getirdiği stres, hava kirliliği  gibi diğer olumsuzluklardan etkilenmesine sebep olacak. İşte bu gibi durumlarla karşı karşıya kalındığında “Kentsel Esneklik” kavramı kurtarıcı çözümler sunan çok disiplinli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu Kentsel Esneklik? Kısaca  Kentsel Esneklik, daha güvenli ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek için, afetlere müdahale, kentsel planlama, insani eylem planları gibi farklı sektörlerin birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan bir yapıdadır.

Kentsel Esneklik kavramının önemine dikkat çekmek için 2010 yılındaki Haiti Depremi örnek gösterilebilir. Deprem sonrası hızlı müdahele etmek için yardım çalışmalarına katılan STK’lar donanım ve bilgi  eksikliğinden dolayı yetersiz kalmış, birçok olaya müdahale edememişlerdir. Plansız yapılan, bir kentsel dönüşüm de riskleri azaltmak yerine gelecekte var olabilecek olası riskleri şiddetlendirebilecek başka bir örnek olarak sunulabilir.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), kentlerin olası afet ve risk durumlarıyla mücadelesinde, yerel yönetimleri destekleyen, sürdürülebilir kentsel gelişim programları hazırlıyor. Kentsel Esneklik Profilleme Programı Başkanı Estaban Leon, bu konu için şöyle diyor “temel olarak kentin MR’ını çekip onu inceliyor, haritalandırılmasını yapıp sorunlarını teşhis ediyoruz. Bunu yaparken sunduğumuz kanıtlarla ve tarafsız yaklaşımımızla doğrudan halka sunuyor ve olayın siyasallaştırılmasını engelliyoruz”.

Bugüne kadar, İspanya, Paraguay, Mozambik, Birleşik Krallık, Portekiz, Rusya ve Senegal gibi birçok ülkede kullanılan Kentsel Esneklik, yerel yönetimler, Stk’lar ve özel sektör gibi bütün paydaşlarıyla birlikte çalışarak, şehrin ihtiyacına göre oluşturduğu programlama ile olası tüm risk ve afet durumlarında şehirlerin sürdürülebilir ve esnek müdahalelerde bulunmasına hazır hale getirir.

Kaynak: Devex

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: