Anasayfaİş Fırsatları

L.I.F.E Projesi, Tercüman Arıyor!

L.I.F.E Projesi, Tercüman Arıyor!

Pozisyon Kapsamı: ​Gıda Girişimciliğiyle Yenilikçi Geçim Kaynakları-LIFE projemizde
gıda sektörüne ilgi duyan farklı kültürdeki gruplara, gıda girişimciliği eğitim içeriği
sunmaktayız. Proje programında teorik sınıf dersleri , test mutfağı, saha ziyaretleri,
çalışma grupları ve atölyeler yer almaktadır.

Proje tercümanın katılımcılara ve proje ekibine iletişimde hem sözlü hem yazılı rehberlik
ederek proje süreçlerinde yer alması beklenmektedir.

Projemizde görevlendirmek üzere;

 • Tercihen gıda/ gıda girişimciliği/ girişimcilik literatürüne hakim,
 • Yazılı ve sözlü (ardıl ve simultane) çeviride en az 1-2 yıl deneyimli,
 • İyi derecede Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerini kullanabilen
 • Saha ziyaretleri, pratik ve teorik eğitimlerinde proje ekibini destekleyebilecek
 • Çok kültürlü çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın
 • Organizasyon ve çoklu yönetim- uygulama becerisine sahip
 • Proje raporlama süreçlerinde görev alabilecek Proje Tercümanı arayışımız
  bulunmaktadır.

Adayların yasal olarak Türkiye’de oturma iznine sahip olması ZORUNLU’dur.
Başvurularınızı ik@idema.com.tr adresine Proje Tercümanı Başvurusu/ İsimsoyisim
başlığında yönlendirmeniz rica olunur.

Position Coverage:​ We offer food entrepreneurship training content to different cultural
groups interested in the food sector in our LIFE – Innovative Livelihoods with Food
Entrepreneurship project. The project program includes theoretical classes, test kitchen,
field visits and workshops.

The project interpreter is expected to take part in the project processes by both oral and
written guidance in communication with the participants and the project team.

To be assigned to our project, we are looking for a project interpreter who,

 •  has preferably comprehensive knowledge of food/food entrepreneurship/
  entrepreneurship literature,
 • has at least 1-2 years’ experience in written and oral translation (consecutive and
  simultaneous),
 • has good command of Arabic, Turkish and English,
 • can support the project team on site visits, practical and theoretical training,
 • is amenable to multicultural working environment and team work,
 • has organizational and multiple management-application skills,
 • has the ability to work in project reporting processes.

The candidates MUST have a residence permit in Turkey according to the law.
You are kindly requested to direct your applications to ik@idema.com.tr under the title of
Project Translator Application / NameSurname.

مشروع LIFE – سبل العیش المبتكرة مع المشاریع الغذائیة. یشمل برنامج المشروع الصفوف النظریة ، ومطبخ االختبار ،

والزیارات المیدانیة وورش العمل.

من المتوقع ٔان یشارك مترجم المشروع في عملیات المشروع عن طریق التوجیه الشفهي والكتابي في التواصل مع المشاركین

وفریق المشروع.

نحن نبحث عن مترجم مشروع لكي نخصصه لمشروعنا

• یفضل ٔان یكون لدیه معرفة شاملة من المواد الغذائیة / المواد الغذائیة ریادة األعمال / المشاریع األدب،

• لدیه خبرة ال تقل عن سنة ٔاو سنتین في الترجمة التحریریة والشفویة )متتابعة ومتزامنة( ،

• لدیه قیادة جیدة للغة العربیة والتركیة واإلنجلیزیة ،

• یمكن ٔان تدعم فریق المشروع في الزیارات المیدانیة ، والتدریب العملي والنظري ،

• قابلة لبیئة العمل متعددة الثقافات والعمل الجماعي ،

• لدیه مهارات تنظیمیة وتطبیقات متعددة لإلدارة ،

• لدیه القدرة على العمل في عملیات اإلبالغ عن المشروع.

یجب ٔان یكون للمرشحین تصریح عمل في تركیا وفًقا للقانون.

نرجو منكم التكرم لتوجیه التطبیقات لik@idema.com.tr تحت عنوان تطبیق المترجم مشروع / اإلسم.