AnasayfaEğitim

Öğrenme Tasarımları Öğretmen Gelişim Kampı Başvuruları Açıldı!

Öğrenme Tasarımları Öğretmen Gelişim Kampı Başvuruları Açıldı!

Öğretmen Gelişim Kampı-2; öğreten konumunda olan kişilerin, eğitim konularını oyunlaştırarak ele alma, farklı öğrenme alanlarını eğitimlerine dahil etme, yaratıcılığı destekleyen çeşitli uygulamaları çalışmalarına entegre etme ile derslerine fark katacakları bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirecek 3 günlük bir eğitimdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.GÜN-Oyunlaştırma: İş yaşamında oyunlaştırma yapmak isteyenlerin, eğitimcilerin, hayatı oyun tadında yaşamak isteyenlerin, oyun ve yaratıcı sektörlerde çalışanların günlük hayatlarında ve iş yaşamlarında karşılaştıkları motivasyonel sorunlara oyunlaştırılmış çözümler geliştirebilecekleri bir eğitim modülüdür. Gün içinde ele alınacak başlıklar:

 • Oyun, Oyunlaştırma ve Oyun Tabanlı Öğrenme
 • Oyun Elementleri & Mekanikleri
 • Oyunlaştırma Ölçümlemeleri
 • İnformal Alanların Oyunlaştırılması
 • Panayır Oyunu
 • Playgen Oyunlaştırma Kartları İle Eğitsel Bir Konuda Oyunlaştırma Tasarımı

2.GÜN-Yaratıcılık: Öğrenme ortamları geliştiren kişiler için yaratıcılığın nasıl destekleneceği, yaratıcı düşünme yöntemleri, yaratıcı yöntemlerin nasıl ve nerelerde kullanılacağı, yaratıcı düşünmede ölçme değerlendirme metotlarının öğrenileceği eğitimlerdir. Gün içinde ele alınacak başlıklar:

 • Yaratıcılığı Geliştirmenin Temel
 • İstasyon Yöntemi
 • Scamper Tekniği
 • Beyin Fırtınası Tekniği
 • Yaratıcı Sorun Çözme

3.GÜN-Outdoor: Dış mekanların öğrenme ortamı olarak kullanılması, mekana ve gruba uygun eğitim alanı oluşturma, tüm duyularımızı harekete geçirerek yaşayarak öğrenmeyi merkeze alan interaktif ve dinamik metotlarının öğrenileceği eğitimlerdir. Gün içinde ele alınacak başlıklar:

 • Dış Mekanda Öğrenme Nedir?
 • Dış Mekanı Öğrenme Alanı Olarak Kullanma
 • Grup Dinamiğini Oluşturma
 • Birden Fazla Duyuyu Aynı Anda Harekete Geçirme
 • Kitleye ve Mekana Uygun Eğitim Planlama
EĞİTİM TARİHİ, YERİ VE KATILIMCI BİLGİLERİ

Eğitim Tarihi ve Saati: 10 – 11 – 12 Ağustos 2018 / 10.00 – 17.00

Eğitim Yeri: Bereketzade Mah. Büyük Hendek cad. Bıçakçı Hanı No:23/1 Galata Kuledibi Beyoğlu/ İstanbul (Öğrenme Tasarımları Ofisi)

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.