AnasayfaSosyal Kalkınma

Sivil Toplum için Destek Vakfı Hibe Programları

Sivil Toplum için Destek Vakfı Hibe Programları

Sivil Toplum için Destek Vakfı, STK’ların ihtiyaçlarına yönelik destek programları sunuyor.

Küreselleşme sonucunda dünyayı ve elbette Türkiye’yi de etkileyen önemli sosyo-ekonomik kalkınma meselelerine yönelik olarak Sivil Toplum Kuruluşları (STK) “daha iyi toplum” ve “daha eşitlikçi toplum” idealleri için çalışmalar yürütmektedir.

STK’ların gerçekleştirmek istedikleri projeler için finansman başvurusu yapılabilecek kuruluşlar sınırlı sayıdadır. Olanaklara ulaşabilen kuruluşların ise geliştirdikleri programların sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap-verebilirlik sorunları ortaya çıkabilmektedir. Buna ek olarak, sosyal etkinin artırılması için maddi destek bulmak da bir diğer önemli sorunsaldır.

“Sivil Toplum için Destek Vakfı, bu sorunlardan yola çıkarak bağışçıların ve STK’ların ihtiyaçlarına, her iki kesimin de yararlanabileceği biçimde, çözümler üretmek için 2015’in başında faaliyetlerine başlamıştır.”

Bu kapsamda, Sivil Toplum için Destek Vakfı, 2 destek programını uygulamaya koymuş bulunmaktadır: Kurumsal Program ve Proje Programı.

Söz konusu programlar için süreç ise şu şekilde işlemektedir: Genel başvuru yapılması, hibe talebi ve sözleşme imzalanması, isteğe bağlı olarak mentorluk desteği alınması, sorun çerçevesinin belirlenmesi, başvuran STK’nın belirli kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesi, başvuru formunun doldurulması ve izleme-değerlendirme yapılması.

Daha ayrıntılı bilgiye Kurumsal Program ve Proje Programı’ndan ulaşabilirsiniz.