AnasayfaSürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Yapılabilecekler

Geçtiğimiz yıl kabul edilen  17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve 169 ara hedef ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlardaki kalkınma için küresel çaptaki tüm ihtiyaçların karşılanması noktasında bir ilki oluşturdu. Bu kapsamda bugüne kadar bir çok toplantı ve konferans gerçekleştirilerek, 2030’a hazırlanma yolunda önemli adımlar atıldı.

Kalkınma anlamında küresel ve yerel sosyal fayda sağlamak herkesin görevi haline geldi. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası merkezler ve daha pek çok kurum ve kuruluş bu konuya destek vermek için çaba göstermektedir.  Hedefler, küresel çapta her bireye dokunarak, daha iyi bir yaşam standartı kazandırma amacını her şeyin üzerinde tutmaktadır.

Küresel Hedefler gerçekleşir mi? Peki daha hızlı bir erişim ve süreç tamamlama mümkün mü?

Başlangıç olarak ülkeler bazında analizler geliştirilmesi gerekiyor. Dünya Bankası ise bu konuda çalışmalara başladı; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Yol Haritası: Çerçeve ve Ülke Uygulamaları”. Dünya Bankası tarafından başlatılan bu çalışmada oluşturulması hedeflenen çerçevenin basit ve şeffaf olması, planlanan 17 hedef için gerektiğinde finansman ve politika geliştirme tartışmalarında avantaj sağlayacağı öngörülüyor. Basit ve şeffaf olması , 15 yıllık süreçte kısa ve uzun vadeli planlamalar adına bir yol haritası niteliğindeki tüm anahtar belirleyicileri bizlere göstermelidir.  İlk olarak ülke uygulamaları için Etiyopya, Jamaika, Kırgızistan, Liberya, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, Senegal ve Uganda belirlendi.

Analizler, ülke ülke karşılaştırma yöntemiyle yapılacak. Örneğin, ülkelerin seçimi birbirlerinde benzer özellikler bulunan, sonuç olarak aynı sonuçlar çıkmasına rağmen farklı özelliklere de sahip olabilen coğrafi koşullar içersinde yer alabilecek şekilde yapıldı; gelir düzeylerindeki farklılık, iki ülke arasındaki herhangi bir dengesizlikten dolayı olup olmadığı keskin bir şekilde görülebilecek. Bu şekilde hedeflerin uygulamasında yol haritası için katkı sağlanması bekleniyor.

Oluşturulacak çerçeve ile ulaşılması hedeflenenler ise aşağıdaki gibidir:

-SKH’lerin gelişimine katkı sunan ara hedef indikatörleri ve faktörleri için meydana gelen güncel değerlendirmeler; Benzer gelir seviyesindeki  ülkeler karşılaştırıldığında bir ülkenin durumunun ne yönde ilerlediğini görebilmek.

-2030 için elde edilen sonuçların güncel trendler ve verilen büyüme beklentisi arkasında belirlenen indikatörler olarak 2030’daki SKH’lerin neleri karşılayabileceğinin görülmesi.

-Kaydedilen gelişmeler için değerlendirme seçenekleri, ülkeler ve hükümetlerin SKH’ler için planladıkları politikaların etki alanını artırmak için  mali politikalarından ne ölçüde pay ayırabilirler sorusuna cevap almak.