AnasayfaGirişimcilik

Genç Girişimciler için Vergi İndirimi Yasalaştı

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma anlayışı ile küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne dayalı yasal bir altyapı hedefiyle revize edilen Gelir Vergisi Kanunu tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarıda genç girişimcilerin iş kurmalarını teşvik etmek için hazırlanmış ilgili maddeler de bulunmakta. Tasarıya göre, 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler üç yıl boyunca kazançlarının asgari ücrete karşılık gelen kısımlarında vergi muafiyetinden faydalanabilecek.

1/789 Esas Numaralı Gelir Vergisi Kanunu sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek; istihdamı, üretimi, tasarruf ve yatırımları teşvik etmek, vergiye gönüllü uyumu kolaylaştırıp ekonominin kayıtlılık düzeyini arttırarak vergi adaletini pekiştirmek, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmak hedefleriyle geliştirilmiştir. Bu kapsamda girişimcilik teşvik edilen bir unsur olarak tasarıda önemli bir yer tutmaktadır. Ve tasarı tarafından ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın kaynağı olarak tanımlanmaktadır.

Düzenlemeye göre, ilk defa gelir vergisine tabi olan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmidokuz yaşını doldurmamış gerçek kişiler, üç vergilendirme döneminde vergi muafiyetinden faydanabilecek.  Gelir vergisi muafiyeti elde edilen kazancın en fazla 75 bin liralık kısmına uygulanacak. Muafiyet girişimcinin üç yıl boyunca elde ettiği kazancın asgari ücrete karşılık gelen kısmı üzerinden hesaplanacak vergi, gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak vergiden indirilmesi şeklinde gerçekleşecek.

Vergi muafiyetinden faydalanmak isteyen girişimcilerde kendi işlerinde fiilen çalışıyor olmaları gerekmektedir. Çalıştıkları kendi işlerinin faaliyetlerine devam eden işletmeler olması hususunda bu işletmelerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından devralınmamış olması da şartlar arasındadır. Ayrıca girişimcilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlememiş olması ve işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. Başvuruların adi ortaklıklar ve şahıs şirketleri vasıtasıyla yapılması durumunda ise tüm ortakların başvuru için tüm şartları sağlama şartı aranmaktadır.