Anasayfa

Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye Süreci Vaka Analizi Yayımlandı

Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye Süreci Vaka Analizi Yayımlandı

2011 yılında kurulan Açık Yönetim Ortaklığı, şeffaf ve hesap verilebilir kamusal kararların alınması, vatandaşların ve sivil toplumun karar alma ve uygulama süreçlerine katılımının güçlendirilmesi ve aynı zamanda yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadelenin sağlanması ve yeni teknolojiler ile yönetişimin güçlenmesi yönünde somut adımlar atılmasını hedeflemektedir. Açık Yönetim Ortaklığı, 2017 yılı itibari ile 70 üye ülkesi olan çok taraflı bir girişim haline gelmiştir.

Açık Yönetim Ortaklığı (OGP), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki diyalog, işbirliği ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran uluslararası bir ağ olarak ilgili alanlardaki reform inisiyatiflerini desteklemeyi ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sivil Toplum İzleme Raporu, 2015-2016 kapsamında hazırlanan Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye Süreci Vaka Analizi’nde Açık Yönetim Ortaklığı, sivil toplumun katılımı ve Türkiye’nin Açık Yönetim Ortaklığı Süreci başlıkları altında incelenmiştir. Vaka analizine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak