AnasayfaSosyal KalkınmaDezavantajlı Gruplar

Bugün Uluslararası Hoşgörü Günü

Bugün Uluslararası Hoşgörü Günü

Birleşmiş Milletler ajandasına göre bugün 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) üye devletleri tarafından 16 Kasım 1995 tarihinde Hoşgörü İlkeleri Beyannamesi benimsenerek bu gün, Uluslararası Hoşgörü Günü ilan edilmiştir.

Uluslararası Hoşgörü Günü, tüm dünya kültürlerinin, ifade biçimleri ve yollarının saygı görmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bugün ayrıca, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, ve toplum içerisinde barış sağlanabilmesi için farklılıkların kabul edilmesi gerektiğini hatırlatma amacına sahiptir.

Hoşgörü İlkeleri Beyannamesi’ne göre, hoşgörü yalnızca ahlaki bir vazife değildir; bu aynı zamanda, bireyler, gruplar ve devletler nezdinde benimsenmesi gereken siyasi ve kanuni uygulamalar gerektirmektedir.

Bu bağlamda, hoşgörünün desteklenmesi için Birleşmiş Milletler’in belirlemiş olduğu ve devletler tarafından geliştirilecek başlıklar şunlardır: hoşgörüsüzlüğe karşı hukuk ve eğitim alanlarında iyileştirmeler yapılması, bilgiye erişimin ve bireysel farkındalığın artırılması, ve yerel çözümler üretilmesi.