Dünya Bankası Burs Programlarıyla ekonomik kalkınmayı destekliyor

Dünya Bankası Burs Programları, gelişmekte olan ülkelerdeki kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımına yeni dinamik yaklaşımlar getirme misyonuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu programlar Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelerde eğitim yatırımları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla ekonomik kalkınmayı teşvik etme ve refahı paylaşma çabalarının önemli bir bileşeni olma özelliği taşıyor.

1982 yılından bu yana uygulanan Program, 6 binden fazla iyi eğitilmiş ve deneyimli geliştirme uzmanının bulunduğu bir havuz oluşturulmasına yardımcı olarak bu uzmanların ülkelerini dönüştürerek gelecek kuşakları olumlu yönde etkilemesine olanak sağladı.

Dünya Bankası Burs Programları, kariyer uzmanları ve araştırmacılar için kalkınma ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar için iki kaynak sunuyor:

Ortak Japonya / Dünya Bankası Lisansüstü Burs Programı (JJ / WBGSP) WBGSP 1987 yılından bu yana, JJWBGSP gelişmekte olan ülkelerden ve Japonya’dan 5 bin 800’den fazla kariyer profesyonelinin kalkınma ile ilgili alanlarda yüksek lisans derecesini tamamlamasını sağladı.

Robert S. McNamara Burs Programları (RSMFP) 1982 yılından beri, gelişmekte olan ülkelerdeki doktora adaylarının yurtdışındaki kurumlarda araştırma yapmasına imkan sağlıyor. Burslar 6-10 ay arası olup 25 bin dolara kadar olabiliyor. RSMFP, Dünya Bankası ve Bangladeş, Çin, Hindistan, Kuveyt, Nijerya, Pakistan, Peru ve eski Yugoslavya hükümetlerinin fonlarından kuruldu.

Bu burs programlarına yeni dönem başvuruların 2017 yılının sonbaharında açılması bekleniyor.

Burslar ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Please follow and like us: