AnasayfaSosyal KalkınmaGöç ve Mülteciler

Eğitim Ve Tolerans Birbirleriyle Ne Kadar Bağlantılı?

Eğitim Ve Tolerans Birbirleriyle Ne Kadar Bağlantılı?

Yapılan araştırmalar, eğitimde yüksek seviyenin tolerans eşiğini her zaman yükseltmediğini gösterdi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı araştırmalara göre, bireylerin eğitim seviyesindeki yüksek oran her zaman için tolerans seviyesini de yükseltmiyor.

Araştırma; genç kuşakların cinsiyet, ırk ve kültür farklılıklarına karşı toleransının yükseldiğini ancak göçmenlere karşı daha az olumlu gelişme yaşandığını; okul ve üniversitelerin toleransı bir erdem olarak sunduklarını ve birey eğitim sisteminde ne kadar uzun kalırsa bu erdemi o kadar çok içselleştirdiği; gençlerin LGBT bireylere daha toleranslı yaklaştıklarını; ancak göçmenlere karşı toleransın çok az gelişim gösterdiği tespit edildi.

Bu çerçevede, örneğin Birleşik Krallık üzerine yapılan “Yasal göçmenlerin eşit haklara sahip olması gerekir” anketi sonuçlarına göre söz konusu ülkenin bireyleri ne kadar eğitimliyse, göçmenlere karşı toleransın o kadar düşük olduğu gözlemlendi. Eğitim seviyesindeki yüksekliğin bireyler arası rekabete daha az tabi olmayı ve güvende olmayı sağladığı, ayrıca daha yüksek sosyal konumlara erişim sağladığı ortaya kondu.