AnasayfaKentler ve Yerel Kalkınma

Kent Kültürü ve Kentlilik Üzerine

Kent Kültürü ve Kentlilik Üzerine

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci 26-27 Mayıs tarihlerinde Bursa’da konuşuluyor!

Kentler; sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, çalışma gibi gereksinimlerinin karşılandığı, nüfus yönünden yoğun yerleşim birimleridir.

Kentleşmenin tarihi neredeyse uygarlığın tarihiyle eşdeğerdir. Tarih içinde çeşitli nedenlerle kentlerin taşıdıkları anlamlar ve fonksiyonları sürekli olarak değişikliğe uğramaktadır.

Toplumsal sınıf, etnik ve dini farklılıkların ve farklı sosyal ve mesleki grupların oluşturduğu alt kültür değerlerini mozaik olarak bir arada tutan kent kültürü, çağdaş kent anlayışının ve işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu düşünceden yola çıkarak Bursa Kent Konseyi’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu”  26- 27 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

Sempozyumda kent kültürü, kentlilik bilinci, kentsel aidiyet, kent kimliği, kentsel mekân vb. kente ait çeşitli konular farklı bakış açılarıyla ele alınacaktır.

Etkinlik ile ilgili bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.