AnasayfaGenelKalkınma

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu Kuruluyor!

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu Kuruluyor!

1992 yılında Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrasında onaylanan 7. Kalkınma Planı’nda somut olarak sürdürülebilir kalkınma kavramına yer verilmişti. Bu çabaların bir devamı olarak 27 Eylül 2015 tarihinde New York’ta, 17 hedef ve 169 alt hedef olarak “Gündem 2030: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)” kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, doğrudan ya da dolaylı olarak birçok belge ve politika dokümanlarında kapsamlı ya da yüzeysel olarak yer aldığı görülmektedir. Hatta ülkemizin 10. ve 11 Kalkınma Planları’nda geniş yer bulan başlıklardan biri olmuştur. Bununla birlikte, hedeflerin Türkiye için incelenmesi, izlenmesi ve uygun çerçevenin geliştirilmesi gerekmektedir. 

2017 yılının Aralık ayında, bahsedilen inceleme Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Çalışması’nda gerçekleştirilmiştir. 11. Kalkınma planında ise kurulacağı belirtilen Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun şeması çizilmiştir. 11. Kalkınma Planı’nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasının ulusal düzeyde gözden geçirilerek takip edilmesi gerektiğine atıfta bulunulmuştur. Ayrıca koordinasyonunun sağlanması için Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın öncülüğünde yerel yönetimlerin, akademinin, özel sektörün ve STK’ların katılımı ile esnek bir yapıda Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun kurulacağı bildirilmiştir. (844. Madde)

Bu kurul senede en az bir kez toplanacak, toplantı tarihi en az bir ay öncesinden kurul üyesi kurum ve kuruluşlara bildirilecek, ilgili kurum ve kuruluşlar kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili gelişmeleri kurula sunacaktır. Koordinasyon Kurulu, ihtiyaç gördüğü takdirde ek toplantı düzenleme konusunda karar alarak, çalışma gruplarından gelen raporlamalar ışığında iyileştirme gereken alanlarda bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesini için çalışmalar yürütebilecektir. 

On Birinci Kalkınma Planı’na ulaşmak ve kurul hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.