AnasayfaYerel Yönetimler

2017 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 9-15 Ekim tarihlerinde kutlanacak

2017 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 9-15 Ekim tarihlerinde kutlanacak

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW), Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler tarafından, 47 ülkeden yerel ve bölgesel yönetimlerin katılımıyla 2007 yılından bu yana her yıl gerçekleştiriliyor. Etkinlik ile ilgili, 10 Şubat’ta Lefkoşa’da yapılan yıllık toplantıda ELDW’nin bu yılki teması “Gelişen yerel demokrasi için vatandaşların katılımı, istişaresi ve kararlılığı”  olarak belirlendi.

Her yıl 15 Ekim haftası civarında düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası bu yıl da 9-15 Ekim 2017 tarihleri arasında yerel şehirler, belediyeler ve yerel toplulukların katılımıyla kutlanacak.

ELDW’nin amacı Avrupa vatandaşlarının yerel politikaya katılımlarını artırmak, yerel demokrasiyi canlandırmak için seçilmiş yetkilileri vatandaşlarla kaynaştırmak ve Avrupa Konseyi’nin Avrupa’nın her yerinde yerel demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı güçlendirme görevini yaygınlaştırmak.

Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi sorumluluğunda düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, bu tema ile vatandaşları ilgilendiren kamu girişimleri konusunda yerel düzeyde demokratik katılımı teşvik etmeyi hedefliyor. Özellikle şehirler, belediyeler ve yerel toplulukların hedef alınması ve bu bölgelerdeki vatandaşların katılımıyla, demokratik bir toplum yaratılması amaçlanıyor. Avrupa ve ötesindeki yerel ve bölgesel yönetimlere, derneklere, STK’lara ve diğer ulusal kuruluşlara açık olan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası bu hedeflere ulaşılması için, tüm vatandaşlarla belediye görevlileri arasında  yakın teması güçlendirecek  samimi bir ortam oluşmasını sağlıyor.

Bugüne kadar Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler şu şekilde sıralanıyor:

  • Fransa’da katılımcı bütçeleme projeleri üzerinde görüş alışverişi,
  • İspanya tarafından düzenlenen, Endülüs bölgesi belediyelerindeki seçilmiş temsilcilerle katılımcı demokrasi üzerinde halka açık tartışma,
  • Tiflis ve Gürcistan bölgelerinde gerçekleştirilen gençleri insan hakları ve demokrasi konusunda eğitmek üzere okul yarışmaları, çalıştaylar ve açıklayıcı sunumlar,
  • Polonya’da yerel demokrasinin iyileştirilmesi için yapılan vatandaş araştırması,
  • İtalya’da ‘Polignano-R-Evrimi’ derneği çatısı altında 13 belediyeyi birbirine bağlayan komşuluk toplantıları,
  • Türkiye’de çocuk hakları konusunda tiyatro çalıştayları,
  • Rusya’da Okullarda öz-yönetim kurumlarının seçimi,
  • Tunus’ta kamu idaresi hizmetlerinde açık günler 

 Avrupa Yerel Demokrasi Haftasına katılmak isteyenler için  3 çeşit statü belirlenmiş:

1. Partner olarak Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında etkinlik düzenleyen yerel ve bölgesel yönetimler

2. Yerel ve bölgesel yönetim dernekleri, STK’lar ve uluslararası kuruluşlar

3. Etkinliklere bütçe ayıran, tanıtım kampanyası ve etkinlikleri düzenleyen şehirler

Kayıtla ilgili tüm bilgiler için web sitesi ziyaret edilebilir.