AnasayfaSürdürülebilir Kalkınmaİklim Değişikliği

Asya Sürdürülebilirlik Zirvesi, 15 Kasım 2018 tarihinde Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek!

Asya Sürdürülebilirlik Zirvesi, 15 Kasım 2018 tarihinde Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek!

Asya’daki döngüsel ekonomi modeli üzerine düzenlenen Asya Sürdürülebilirlik Zirvesi, 15 Kasım 2018 tarihinde Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek.

Zirve Hakkında

OECD’ye göre Asya, 2010’a kadar dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Orta sınıflar büyüdükçe, batı uluslarını döngüsel bir ekonomiye dönüştürme ve ayrıştırma şansına sahiptirler yani kullanımı en üst düzeye çıkarmak ve atıkları en aza indirmek için kaynakları ve malzemeleri yeniden üreten bir sistem. Taşıtlar ve konutlar hali hazırda kırsal çalışma sınıfları tarafından küçük çapta da olsa geri dönüştürülmektedir. Bölgenin girişimci topluluğu tarım ve hareketlilikte dairesel girişimleri benimsemekte ve yenilenebilir enerjiye yapılan büyük ölçekli yatırımlar sayesinde büyük ekonomileri fosil yakıtlara bağımlı olmaktan uzaklaştırmaktadır.

Ancak, politikacılar, şirket dünyası ve genel halk arasında temel bir çıkar çatışması vardır. Toplumun her önemli bileşeni, karşılıklı olarak yarar sağlayacak bir yol bulmalıdır. Hükümetler, malzemelerin ulusal düzeyde yeniden yerleştirildiği uyumlu bir çerçeve oluşturmalı, enerji alanlarından sosyal konut alanlarına ve GSYİH büyümesi ile ilgili saplantılardan uzak olmalıdır.

Düzenleyiciler, işletmelerin teşviklerinde genelge uygulamalarını ve icra daireleriyle daha etkili bir şekilde çalışmalarını teşvik eden bir ortam yaratmalıdırlar. Özel sektör de üretim modellerini değiştirmeli ve döngüsel insiyatiflerden ekonomik bir değer yaratmalıdır.

Mevcut durum ve bilgiler bağlamında da döngüsel ekonomi modelinin benimsenmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, iklim değişikliği nedenlerinin dengelenmesi, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması gibi konular üzerine tartışmaların gerçekleştirileceği Asya Sürdürülebilirlik Zirvesi ile 150’den fazla bilim insanı, iş dünyasının liderleri, hükumetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, girişimciler ve akademisyenler bir araya gelecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Kaynak