AnasayfaUluslararası KalkınmaTarım

Avrupa Komisyonu Ortak Tarım Politikası için istişare sürecini başlattı

Avrupa Komisyonu Ortak Tarım Politikası için istişare sürecini başlattı

Avrupa Komisyonu tarafıdan, Avrupa Birliği’nin uzun zamandır devam eden politikalarından olan Ortak Tarım Politikası’nın (CAP) modernizasyonu ve sadeleştirilmesi amacıyla başlatılan görüş alma süreci başlatıldı. 3 aylık danışma süreci 2 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek. Danışma İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde bir online anket ile gerçekleştirilecek. Süreç, Türkiye ve Batı Balkanlardan paydaşlara ve ilgilenen herkese açık.

Avrupa Komisyonu, CAP’ın modernizasyonu ve basitleştirilmesi sürecinin ilk aşamasını üç aylık bir kamu istişaresiyle başlattı. Alınan katkılar, Komisyonun geleceğe yönelik tarımsal politika önceliklerini tanımlama çalışmalarını destekleyecek. Modernleşmiş ve basitleştirilmiş Ortak Tarım Politikası, tarımın ve kırsal alanların karşılaştığı başlıca zorlukları ele alırken, aynı zamanda Komisyonun politika önceliklerine (özellikle iş ve büyüme), sürdürülebilir kalkınmaya ve sonuç odaklı bir bütçeye  katkıda bulunmayı amaçlıyor.

AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri PhilHogan, danışma sürecini açıklarken:

“Bugün, 21. Yüzyıl Ortak Tarım Politikasını modernize etmek ve basitleştirmek için atılması gereken adımları atıyoruz. Halkın istişaresini başlatarak tüm paydaşları ve ilgilenenleri, Avrupa’daki gıda ve tarımın geleceği ve bölgedeki tüm insanlar için bir politikanın şekillendirilmesine katılmaya çağırıyoruz. Ortak Tarım Politikası halihazırda büyük gıda güvenliği, kırsal alanların canlılığı, kırsal çevre ve iklim değişikliği sorunlarına sağladığı katkı açısından her Avrupalı ​​vatandaş için önem teşkil ediyor. İstişare sürecinin de geleceğe yönelik bir yol haritası tasarlayacağından eminim”şeklinde konuştu.

12 hafta süren kamu danışma süreci çiftçilere, vatandaşlara, kuruluşlara ve diğer ilgili taraflara Ortak Tarım Politikasının geleceği konusunda söz sahibi olma şansını veriyor. Konsültasyondan elde edilen veriler Komisyon tarafından, Ortak Tarım Politikası’nın mevcut performansı ve geleceğe yönelik güvenilir kanıtlara dayalı olası politika seçenekleriyle ilgili kararlar içeren bir bildiri taslağı hazırlamak için kullanılacak. Öte yandan istişarenin sonuçları çevrimiçi olarak yayınlanacak ve Komiser Hogan tarafından Temmuz 2017’de Brüksel’de yapılacak bir konferansta sunulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.