AnasayfaYenilenebilir EnerjiKalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletler: Enerji verileri, 2030 Kalkınma Gündemi Hedefleri’ne göre yeterli değil

Birleşmiş Milletler: Enerji verileri, 2030 Kalkınma Gündemi Hedefleri’ne göre yeterli değil

New York’ta bir araya gelen Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan yeni bir raporu  yayımlandı.

Raporda, enerji alanın en önemli 3 ögesi olan elektrik, yenilenebilir enerji ve verimlilik gibi alanlardaki ilerleme hızının 2030 hedeflerini karşılayacak düzeyde olmadığı belirtildi. Elde edilen sonuçlara göre elektriğe erişen kişi sayısında azalma olduğu ve eğer rakamlarda artış olmazsa 2030 yılına kadar dünya genelinde sadece %92’lik kısımda elektriklendirme sağlanacağını belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri “Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji” Özel Temsilcisi Rachel Kyte, yaptığı açıklamada enerji alanında önemli gelişmeler olmasına rağmen dünya genelinde herkes için uygun maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim için dikkat çekici bir ilerleme olmadığını belirtti.

 kalkinma-hedefleri-tr-7Kyte, Sürdürülebilir Küresel Hedefler’in yedincisi olan temiz enerji maddesinin ciddi bir şekilde uygulanmadığını, böyle giderse dünya genelinde enerji alanında ilerleme hızının, 2030 hedefini karşılayacak kadar hızlı olmayacağının altını çizdi.

Herkes için Sürdürülebilir Enerji ilkesini karşılamak için, yenilenebilir enerji yatırımının tahminen %2 ila %3 oranında artması gerekirken, bu şekilde giderse yeterli enerji verimliliği sağlamak için yatırımın % 3 ila %6 oranında artması gerekecek. Raporda ayrıca 2030 yılına kadar evrensel olarak temiz enerjiye erişebilmek için yatırımların beş kat daha artmasının gerekli olacağı vurgulandı.

Kyte, ülkelerindeki enerji verimliliğini aynı anda emisyon kayıtlarıyla birlikte geliştirirken, 1 milyar insanı “yoksulluktan” arındırmanın da mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, küresel enerji erişim aralığını kapatmanın daha ucuz, daha kolay ve hızlı yolunun, şebekeden bağımsız yenilenebilir teknolojileri benimsemek olduğunu da ifade etti.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Organizasyonu (UNIDO) Program Geliştirme ve Teknik İşbirliği Genel Müdürü Philippe Scholtes, öncelikle sürdürülebilir elektriğin herhangi bir endüstriyel faaliyette önemli bir üretim faktörü olarak fosil yakıttan uzaklaşılması gerektiğinin önemini vurguladı. Yenilenebilir enerjinin, iş yaratmak için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ve yatırım için elverişli olduğunu belirtti.

Rapora göre, 2014 yılı itibarıyla Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgelerde 1.6 milyar insan elektrikten yoksun ve elektrik enerjisi düşük olan ülkeler de tehdit altında.

Diğer bir yandan, Sudan, Uganda ve Ruanda’nın da bulunduğu diğer düşük elektrik erişimine sahip ülkeler elektriklendirmeyi yılda %2 ila %3 oranında artırırdı. Bu arada, yeni teknolojilerin ilerlemeyi nasıl ilerletebileceğini vurguluyor; Afganistan ve Kamboçya gibi ülkeler, şebekeden bağımsız güneş enerjisi kullanarak hızla gelişiyor.

GTF, erişim boşluğunu hızla kapatan ülkelerin eğitim, sağlık, iş ve ekonomik büyümedeki iyileşmeleri göreceğini vurguluyor.

Rapora göre, yenilenebilir enerji konusunda genel ilerlemenin ılımlı bir şekilde gitmekte olduğu görülüyor. Rüzgar ve güneş gibi yeni enerji üretim teknolojileri hızla büyürken, küresel enerji tüketiminin büyük kısmını oluşturan ısı ve nakliye sektörlerine olan güvenini artırmak da bir sorun olmayı sürdürüyor.

Avustralya, Çin, İtalya, Meksika, Nijerya, Rusya ve Birleşik Krallık’taki en büyük enerji tüketen 20 ülkeden enerji verimliliğine dönmek, enerji yoğunluğunu yılda yüzde ikiden fazla azalttı.

Kaynak