AnasayfaKentler ve Yerel KalkınmaKültürel Kalkınma

Kentsel Ağlar + Kutsal Mekanlar Sempozyumu

Kentsel Ağlar + Kutsal Mekanlar Sempozyumu

Bu yıl 11. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu “Kentsel Ağlar + Kutsal Mekanlar” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl on birincisi gerçekleştirilecek Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu, “Kentsel Ağlar + Kutsal Mekanlar” başlığı altında, 9 Aralık 2016 tarihinde Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde düzenlenecek.

Sempozyumda, kutsal mekanlar (manastırlar, zaviye ve tekkeler, mezar yapıları, kutsal peyzaj mekanları vb.) ve kentsel gelişim arasındaki ilişki; arkeologlar, tarihçiler, sanat-mimarlık ve peyzaj tarihçileri katılımıyla, disiplinlerarası incelenecek; ve konu, daha geniş ve farklı perspektiflerden ele alınarak incelenecek.