AnasayfaFonlar

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı

Sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’nin desteğiyle  WWF-Türkiye tarafından yürütülen Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesi (CO-SEED), finansal destek ile beraber  sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Resmi olarak Şubat 2016 tarihinde başlayan proje; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş yararlanıcı ülkeyi kapsıyor. Beş ülkenin her birinin sivil toplum kuruluşları, sağlanan destek ile beraber bilgi ve teknik altyapılarını geliştirerek,  Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı hedefleri doğrultusunda kapasitelerini güçlendirme fırsatı yakalayacaklar.  Böylece, sivil toplum kuruluşları doğal kaynakları etkileme ihtimali olan her girişimin en doğru şekilde değerlendirilip planlanması, sürdürülebilir kaynak kullanımı, kırsal ve sosyal gelişim, katılımcı yönetim ve çevresel adalete kadar genişletilebilecek bir yelpazeye yayılan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif bir şekilde politika üretip savunuculuk yapabilecekler.

Seçilmiş kuruluşların aktif bir biçimde politika üretip savunuculuk yapmaları için kapasitelerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı; bu konuda çalıştaylar ve bölgesel olarak organize edilen  eğitimler düzenleyecek. Bu sayede  lobi faaliyet kapasitelerini güçlendiren sivil toplum kuruluşları görüşlerinin arkasında yapıcı bir şekilde durabilecekler. Yararlanıcı kuruluşlar aynı zamanda ana proje faaliyetlerine katılarak proje ortakları ile birlikte bölgesel bir ağ oluşturabilecek ve bu kanalda edindikleri bilgi ve tecrübelerini yerli STK’lara aktarabilecekler.

Global hedef; sivil toplum ve basın için etkinleştirici bir ortam

Program, etraflı değerlendirmeye olanak tanıyan ve karar alma süreçlerinde sivil toplum katılımını önde tutan ve etkilenenlerin proje, plan ve programın tamamı hakkında görüşlerini belirtebilecekleri, halkın katılımı toplantılarıyla global hedeflerine ulaşmayı hedefliyor. Programın en önemli küresel hedefi ise; sivil toplum ve çoğulcu basın için etkinleştirici bir finansal ve yasal ortamı teşvik ederek bu etkileşimle birlikte sivil toplum ve basının etkin ve sorumlu davranabilmesi, diyalog oluşturma ve kapasitelerini geliştirebilmesi.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere yararlanıcı beş ülkeyi kapsayan Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesi (CO-SEED),  doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunarak, sivil toplum kuruluşları ve basının konuya dikkatinin çekilmesini içeren, katılımcı ve şeffaf karar alma bilincini önemseyen bir etkileşimi hedefliyor. Hibe programına ait kılavuzda belirtilen ve finansman desteğine uygun görülerek programa kabul edilebilecek şartları taşıyan kuruluşlar için  son başvuru tarihi ise; 25 Ağustos 2016.

Başvuru yapmak için tıklayınız.