AnasayfaGenelGöç ve Mülteciler

Sosyal İnovasyon Yoluyla Göçmen Katılımını Sağlama Raporu Yayımlandı!

Sosyal İnovasyon Yoluyla Göçmen Katılımını Sağlama Raporu Yayımlandı!

IDEMA Kalkınma çalışanları yazıyor: IDEMA, Kıdemli Proje Uzmanı Berfu Çopur Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan Sosyal İnovasyon Yoluyla Göçmen Katılımını Sağlama Raporu’nu değerlendirdi.

2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Sars-COV-2) salgının etkileri küresel ölçekte devam etmektedir. 2020 yılının ilk yarısında birçok ülkenin sınırlarını ve ekonomilerini kapatmak zorunda kalması ile beraber küresel piyasalar, özel sektör ve özellikle küçük işletmeler ciddi hasarlar almıştır. Ülkelerin ekonomileri daralma yaşarken sosyal adaletsizlik problemi derinleşmiş ve halihazırda dezavantajlı olan gruplar çok daha kırılgan ve yoksul bir duruma gelmiştir. 

Yaz dönemi başında kontrol altına alınan vaka sayılarını takiben birçok Avrupa şehrinin kamusal alanlarında uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır. Söz konusu açılım tam da COVID-19 kaynaklı artan sosyal ve ekonomik zorlukların orta yerinde gerçekleşmiş ve kamu sağlığı riskinden işsizliğe birçok ardışık sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak adına bugüne dek doğru olarak kabul edilen kamu politikaları, iş yapma biçimleri ve uluslararası iş birlikleri yeniden şekillenmekte ve daha kapsayıcı bir hal almaktadır.

Eylül 2020’de Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayınlanan Sosyal İnovasyon Yoluyla Göçmen Katılımını Sağlama Raporu, COVID-19 sonrası iyileşme döneminde Avrupa şehirlerinde değişen manzaralar içerisinde göçmen nüfuslarının nasıl desteklenebileceğini incelemektedir. Rapor, sosyal inovasyonun mülteci ve göçmen grupları destekleyici potansiyelini ele almakta ve COVID-19 sonrası dönemde göçmen katılımın sağlanmasını bir fırsat olarak değerlendirmektedir. 

Avusturya, Yunanistan, İtalya, Malta, Polonya, Romanya ve İspanya’daki şehirlerde mülteci uyumu alanında uygulanan başarılı örnekler ve yerel yönetim temsilcilerinin sunduğu gelecek vaat eden bulgular ışığında, bu ülkelerden seçilen şehirlere göçmen olarak yeni gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni stratejiler belirlenmiştir. Önerilen stratejilerin en başında devlet kurumu dışındaki ortaklarla geleneksel olmayan iş birliği yapıların geliştirilmesi, inovatif finans çözümleri üretilmesi ve ilgili toplumların katılımının artırılması yer almaktadır. 

Rapor, özellikle COVID-19 salgını sonrasında meydana gelen sosyo-ekonomik belirsizliklerin etkisi sürerken, öğrenilen derslerin önümüzdeki dönemde Avrupa şehirlerini daha katılımcı ve sosyal olarak uyumlu hale getirebilmek için politika öneriler sunarak sonlanmaktadır. Raporun temel çıktıları IOM-Göç Politikaları Enstitüsü (MPI) iş birliğinde gerçekleştirilen webinarda Avrupa Komisyonu, yerel yönetim ve yerel sivil toplum kuruluşlarındaki ilgili uzman görüşleri ile pekiştirilmiştir. Böylece COVID-19 sonrası yeni düzende göçmenlerin şehirlerdeki uyum sürecini daha kapsayıcı bir bakış açısı ile yürütebilmek adına yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan politikaların yaygınlaşması için fırsat yaratılmıştır. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: