AnasayfaEğitimKalkınma

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, 1 Ekim’de Ankara’dan hareket edecek!

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, 1 Ekim’de Ankara’dan hareket edecek!

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, 1 Ekim’de Ankara’dan hareket edecek!

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 50 yıldan bu yana;  sosyal ve yarı kamusal hizmetlerin sunumu, dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara yönelik çözümler konusunda uzmanlaşmış, çoğunlukla aynı zamanda kooperatif ortağı da olan işçilerin yahut sosyal hizmet sunulanların ebeveyn ve yakınlarının mülkiyetinde olan, tüketiciler ve gönüllü kişilerin üyeliklerine de açık kooperatifler yaygınlaşmıştır. Bu tür kooperatifleri diğer kooperatiflerden ayıran en temel özellik, kamu yararı amacı doğrultusunda işlemeleri ve kar amacı gütmemeleridir. Yurt dışı uygulama örneklerinde çoğunlukla devlet tarafından desteklenen bu kuruluşlar; eşitlik, sosyal içerme ve dayanışma gibi değerlere uygun olarak, karşılamayı amaçladıkları kamusal ihtiyaçlar ve ulaşmaya çalıştıkları toplumsal hedefler doğrultusunda hareket etmektedir. Özellikle İtalya ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkede; eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sunumu, dezavantajlı grupların istihdamı, engelli, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetlerinin sunumu vb. faaliyetlerde sosyal kooperatifler önemli roller üstlenmektedir.

Söz konusu ülkelerde sosyal kooperatifler vasıtasıyla, bölgesel kalkınma farklılıklarının ve işsizlik oranının azaltılması, çocuklar, hastalar, yaşlılar ve engelliler gibi bakıma muhtaç nüfusa sunulan hizmetin niteliğinin ve bu grupların yaşam kalitelerinin arttırılması, bakıma muhtaç aile bireylerine bakmak için aktif işgücü dışına çıkmak zorunda kalan aile bireylerinin yeniden çalışma imkanına kavuşması, göçmenler, uzun süreli işsizler, engelliler, eski hükümlüler, eski bağımlılar, kırsal bölgelerdeki kadın ve gençler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına yeniden entegre edilmeleri gibi olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Ülkemiz açısından bakıldığında;

  • Engelli, hasta, yaşlılara yönelik kamu tarafından sunulan sosyal hizmetlerin yetersiz kaldığı, bu nedenle sektörde hizmet veren pek çok özel kuruluş olduğu, ancak gerek ekonomik sebeplerle söz konusu kuruluşlara erişimin kısıtlı olması gerekse sunulan hizmetin kalitesizliği, suistimaller yaşanması gibi sebeplerle aile bireyleri tarafından evde bakım verilmeye çalışıldığı;
  • Eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin yeterliliği açısından bölgesel farklılıklar mevcut olduğu, nicelik olarak yeterli hizmet sunulan bölgelerde dahi nitelik sorunları yaşandığı, özel sektör tarafından kar amacı ile işletilen müesseselerde çoğunlukla sunulan hizmetin kalitesinin ikinci planda bırakıldığı,
  • Dezavantajlı grupların istihdam oranlarının oldukça düşük olduğu, örneğin engelli ve eski hükümlü istihdamı konusunda özel sektörün gönülsüzlüğü, göçmenlerin istihdam edilebilmeleri için gerekli kalifikasyona çoğunlukla sahip olmadıkları, kırsal bölgelerde kültürel ve ekonomik sebeplerle kadınların işgücüne katılım oranlarının önemli ölçüde düşük olduğu, yine kırsal bölgelerde kamu ve özel sektör yatırım oranlarının düşük olması nedeniyle işsizlik oranlarının yüksek seyrettiği,

bilinmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu kapsamda Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Programı’nı hayata geçirmiştir. 1 Ekim 2018 tarihinde Ankara’dan yola çıkacak olan tren bünyesinde pek çok eğitim ve tanıtım faliyeti barındıracak olup aşağıda belirtilen illerde bu esnada çeşitli faaliyetler düzenleyecektir.

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Programı

İL TARİH
ANKARA 01 EKİM 2018
ESKİŞEHİR 01-02 EKİM 2018
KÜTAHYA 03 EKİM 2018
BALIKESİR 04 EKİM 2018
MANİSA 05 EKİM 2018
İZMİR 06 EKİM 2018 – 08 EKİM 2018
AYDIN 09 EKİM 2018
DENİZLİ 10 Ekim 2018
ISPARTA 11 Ekim 2018
AFYONKARAHİSAR 12 Ekim 2018
KONYA 13 EKİM 2018